EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Ostatné

V prílohách su formuláre. Súbory, ktoré nie sú formátu pdf neotvárať v prehliadači (nezobrazia sa správne), ale uložiť vo vlastnom počítači.

Postup pre odovzdanie dochádzky učiteľa za mesiac:

 • otvoriť reporty
 • zvoliť report "prehľad odučených hodín"
 • zvoliť platnosť "minulý mesiac" alebo "tento mesiac"
 • zvoliť učiteľa
 • kliknúť obnoviť
 • kliknúť na stĺpce a filtre, zaškrtnuté zostane:
  • Hodiny - zobraziť
  • Poznámka - suplovanie_poznámka (zobraziť)
  • Päta - všetky 3 nechať zaškrtnuté
  • kliknúť na úväzok - upraviť a ponechať iba stĺpec sup-suplovaná hodina
  • potvrdiť OK
 • potvrdiť OK
 • kliknúť obnoviť
 • uložiť ako pdf, alebo rovno vytlačiť
 • nastavenie zostane uchované pre ďalšie mesiace
 • zvýrazňovačom označiť suplované hodiny
 • do poznámky, kde treba,  ručne dopísať dôvody (maturita, výlet, prednáška, kino,divadlo...)
 • vyplniť tlačivo "práca doma"
  • pre vyplnenie použite náhľad dochádzky, kliknúť tu
  • meno a heslo je u Štefaničiaka,
  • počítač musí byť pripojený do školskej siete (PC v robote)
 • odovzdať nadriadenému

autor: AS

Prílohy

.pdftlačivo pre dovolenku
.docorganizačné zabezpečenie hromadnej akcie príklad
.pdfžiadosť o náhradné voľno
.pdfpriepustka
.docosobný plán profesijného rastu
.doccestovný príkaz a správa zo služobnej cesty
.pdfmanuál na e-mail imafex
.docxpodmienky a krit. hodnotenia IUP doc
.pdfpodmienky a krit. hodnotenia IUP pdf
.docpráca doma
.docxžiadanka o schválenie nákupu
.docxhlavičkový papier
.pdfdochádzka - majstri
.docčerpanie dovoleniek - doc
.pdfčerpanie dovoleniek - pdf
.docxžiadosť o udelenie pracovného voľna
.docžiadosť o odsúhlasenie práce nadčas