EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ZEMĚDĚLSKÉ ODBORNÉ DNY SŠZaP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

V dňoch 19.III.2009 a 20.III.2009 sa uskutočnilo v ČR podujatie ZEMĚDĚLSKÉ ODBORNÉ DNY, ktorých nosnou témou bolo „JAK DÁL NA VALAŠSKÝCH HORÁCH V EÚ ?“ Hlavným organizátorom podujatia bola škola s ktorou udržiavame dlhoročnú spoluprácu Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. Informáciu o tomto podujatí sme na našu www dali preto, lebo naša škola bola oslovená na aktívne vystúpenie v hlavnou programe podujatia s prednáškou na tému ZEMĚDĚLSKÁ ÚDRŽBA KRAJINY NA SLOVENSKU. Nosnou myšlienkou prezentácie bol chov oviec, ktorý po stabilizácii a zvyšovaní stavov v posledných rokoch sa stáva hlavným využívateľom trvalých trávnych porastov/ lúk a pasienkov /, lebo stavy hovädzieho dobytka neustále klesajú. S prezentáciou vystúpil náš pán riaditeľ Ing. Drahomír Krčmárek a mal čo robiť aby v silnej zostave ďalších prednášajúcich, zaujal účastníkov podujatia. / Program so prednášajúcimi a ich témami je v prílohách / Vzhľadom na to, že zatiaľ nemáme k dispozícii fotografie z podujatia, ponúkame Vám našu prezentáciu v PowerPointovom spracovaní a v samostatnej prílohe text, ktorý použil pán riaditeľ pri komentovaní jednotlivých častí prezentácie.

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.pptI. PREZENTÁCIA
V prvej časti prezentácie sme
.docPROGRAM PODUJATIA
.pptII. PREZENTÁCIA
V II. a III. čaasti prezentáci
.pptIII. PREZENTÁCIE
V II. III. IV. a V. čaasti pr
.pptIV. PREZENTÁCIE
V II. a III. , IV., V. čaasti
.pptV. PREZENTÁCIA
V II. a III. , IV., V. čaasti
.pptVI. PREZENTÁCIA
V tejto časti sme použili akt
.docDOPROVODNÝ TEXT K PREZENTÁCII