EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

24. I. 2013 VÝSTAVKA PRÁC ŽIAKOV, KTORÉ VYROBILI NA TVORIVÝCH DIELŇACH

Aj tento školský rok sa   naša škola rozhodla využiť ponuku Liptovského múzea NKP Čierny Orol pre absolvovanie tvorivých dielni žiakmi SŠ. Po dobrých skúsenostiach z minulého školského roku, kedy tvorivé dielne zamerané na plstnatenie vlny a drôtovanie absolvovali žiaci súčasnej IV.A, tento školský rok ich absolvovali, až na učebný odbor agromechanizátor – opravár, všetky ostatné odbory. Viaceré výrobky niesli primeranú remeselnú zručnosť a preto sme sa rozhodli urobiť im samostatnú výstavku. S časťou výrobkov ste sa mohli zoznámiť už na Vianočnej besiedke.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

21. XII. 2012  VIANOČNÁ BESIEDKA  / V závere fotogalérie sa nachádzajú vystavené výrobky / :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2011/2012

13. VI. 2012   TVORIVÉ DIELNE - DRÔTOVANIE :

www.polytechnika.sk/index.php

30. V. 2012  TVORIVÉ DIELNE - PLSTNATENIE VLNY :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H A.Z

Fotogaléria

VÝSLEDKY AKTIVITY ŽIAKOV NA TVORIVÝCH DIELŇACH
ATMOSFÉRA NA TVORIVÝCH DIELŇACH
Žiačky I.A sú plné očakávania
NASTUPUJE III.ŠP
SPOKOJNOSŤ S VÝSLEDKOM PRÁCE