Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
25.10.2022 - Burza stredných škôl       27.10.2022 - Deň otvorených dverí
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Prijímacie konanie 2022/2023

 II. kolo prijímacieho konanie

na prijatie žiakov do 1. ročníka

SOŠ polytechnickej  v Liptovskom Mikuláši

pre školský rok 2022/2023

 

Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvých ročníkov študijných a učebných odborov denného štúdia pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v zmysle § 62 až § 68 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest jednotlivých študijných odborov a učebných odborov sa uskutoční dňa 21. 06. 2022.

Počty žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v II. kole prijímacieho konania:

Študijné odbory – 4 ročné

  4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika                           4 žiaci

        2412 K mechanik číslicovo riadených strojov                      3 žiakov

        2413 K mechanik strojov a zariadení                                   6 žiakov

        2413 K mechanik strojov a zariadení – duál                        4 žiaci

Učebné odbory – 3 ročné

  2988 H mliekar a syrár – duál                                               1 žiak

        4524 H agromechanizátor, opravár                                       7 žiakov

        4524 H agromechanizátor, opravár – duál                            2 žiaci

Učebné odbory – 2 ročné

  2982 F potravinárska výroba - duál                                      4 žiaci

        4572 F poľnohospodárska výroba                                        5 žiakov

             3161 F praktická žena                                                           9 žiakov

 

Termín odoslania prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu, poprípade osobné doručenie zákonným zástupcom uchádzača na sekretariát školy, je do 20. 06. 2022 do 9:00 hod.

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2022/2023 sú zverejnené na webovej stránke školy www.polytechnika.sk.

Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačom o študijné odbory zaslaná na email zákonného zástupcu uvedený v prihláške na štúdium.

Výsledky II. kola prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách školy a na www.polytechnika.sk v priebehu dňa 21. 06. 2022.

Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši vydá dňa 21. 06. 2022 rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium, ktoré si zákonní zástupcovia môžu prevziať osobne. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení syna/dcéry na štúdium treba škole doručiť obratom.

V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na číslach 044/5521849 alebo 0905 738 843. 

autor: Ing. František Fides