Úvod

Maturita 2014/2015
V prílohách je rozpis maturitných skúšok pre triedy IV.A a IV.ME.

Zmluvy k projektu
Viď prílohy.

20.V.2015 MATURITA 2015 : TČOZ AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO
20.V.2015 sa ústnou formou teoretickej časti odbornej zložky v triedach IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a IV.ME, študijný ...

13.V.2015 VYNIKAJÚCA PREZENTÁCIA ŠKOLY ŽIAKMI ŠTUDIJNÉHO ODBORU AGROPODNIKANIE – CHOV KONÍ A JAZDECTVO NA JUBILEJNOM XX. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA
Na tradičnom mieste v obci Podtureň sa 13.V. 2015 uskutočnil jubilejný XX. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA, ktorý zorganizoval Zväz chovateľov pin...

Výsledky prijímacieho konania 2015/2016
V prílohe sú uvedené výsledky prijímacích skúšok. V dokumente sa nájdete podľa kódu, ktorý Vám bol pridelen&yacut...

4.V. - 5.V.2015 PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITY 2015
4.V. - 5.V.2015 pokračovala MATURITA 2015 druhým kolom. Praktickú časť odbornej zložky MS 2015 / PČOZ/ absolvovali žiaci štvrtých ročníkov v študijn&yacu...

25.IV. 2015 SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA
Skúšky základného výcviku jazdca sú veľmi žiadané u mladých, začínajúcich jazdcov, ktorí pomocou nich chcú uká...

BOLI SME PRI TOM : JARNÁ CENA HIPPOCLUBU + CENA PENZIÓNU FONTÁNA***
18.IV. - 19.IV.2015 sa úvodnými pretekmi JARNÁ CENA HIPPOCLUBU + CENA PENZIÓNU FONTÁNA*** začala tohtoročná jazdecká sezóna v Lip...

NÁVRAT K 2. KOLU V. ROČNÍKA INTERLIGY
1.IV. - 2.IV.2015 sa uskutočnilo 2 KOLO V. ROČNÍKA INTERLIGY. Jeho usporiadateľom bola SOŠ Kežmarok. Už odštartovanie V. ROČNÍKA INTERLIGY prvým kolom, ktoré ...

23.IV.2015 SYMBOLICKÉ NOVÉ PRÍRASTKY DO STÁDA KONÍ PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO
Skutočným prírastkom v počte koní, ktoré používame na vyučovanie praxe v študijnom odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo by sa potešili ...

15. IV. - 17. IV. 2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE PLC PROGRAMOVANIE
Posledné školenie, ktoré v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE zabezpečovala firma MJP consult, s.r.o., bolo školenie PLC PROGRAMOVANI...

IV.ME polrok 2014/2015
Harmonogram konania komisionálnych skúšok   IV. ME  Žiaci:             Peter Beňo    &...

ZAPOJTE SA DO HLASOVANIA V RÁMCI SÚŤAŽE NAJ AGRO POĽNO ŠTUDENTKA, ŠTUDENT PU NITRA, KDE SÚŤAŽI AJ NÁŠ BÝVALÝ ABSOLVENT MICHAL MIKULA !!
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v spolupráci s Vydavateľstvom Slovenský CHOV, s.r.o., Centrom pre &...

ODBORNÁ EXKURZIA ŽIAKOV UČEBNÉHO ODBORU AGROMECHANIZÁTOR - OPRAVÁR NA AGROSALÓNE NITRA 2015
V príspevku, ktorý bol obsahovo zameraný na nášu účasť v III. ROČNÍKU CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ agro dievča, chlapec : www.polytechnika.sk/inde...

NÁVRATY K ÚČASTI PAVLA KOVÁCSA II.A NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV HD V PARÍŽI
Začiatkom decembra sa učiteľom odborných poľnohospodárskych predmetov na našej školy znova poskytla príležitosť prihlásiť jedného žiaka na medzin&a...

26.III.2015 FINÁLE III. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC . V KATEGÓRII NAJ AGRO CHLAPEC WEBU SA STAL VÍŤAZOM LADISLAV PAPIK I.A
Dvadsiateho šiesteho marca sa počas konferencie AGROBIZNIS v roku 2015 stretlo 20 žiakov stredných škôl vychovávajúcich poľnohospodárskych odborn&i...