05.04.2016 - krajské kolo SOČ       05.04.2016 - medzinárodná výstava strojárskej techniky v Brne       08.04.2016 - prednáška: drogová problematika a závislosti       13.04.2016 - súťaž: RoboCup Junior Slovensko       13.04.2016 - súťaž: Mladý Slovák       15.04.2016 - deň narcisov       20.04.2016 - súťaž: Mladý Európan       20.04.2016 - odborná literárna exkurzia v Matici Slovenskej       22.04.2016 - Interliga       26.04.2016 - koncert s protidrogovou tematikou
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Úvod

ŽIACI IX. ROČNÍKA ZŠ A ICH RODIČIA POZOR !!!
V prílohe nájdete prezentáciu ponuky štúdia na našej škole v školskom roku 2016/2017. Veríme, že si zo zaujímavých odborov ...

PREČO SOM SA ROZHODLA ŠTUDOVAŤ V ŠTUDIJNOM ODBORE AGROPODNIKANIE – AGROTURISTIKA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CHOVU KONÍ A JAZDECTVA
S blížiacim sa termínom podávania prihlášok žiakov IX. ročníkov na štúdium na stredné školy, rozhodli sme sa upozorniť na možnos...

2.V.2016 HISTORICKÉ PRVÉ ZASADENIE MÁJU V AREÁLI ŠKOLY
Príspevok je v štádiu spracovania.

22.IV.2016 NEZABUDLI SME NA DEŇ ZEME. ENVIROMENTÁLNA AKTIVITA PRE DETI Z MŠ PALÚDZKA
Dňa 22.IV.2016 sme sa zúčastnili DŇA ZEME v MŠ Palúdzka. Detičkám sme pripravili rozmanité aktivity, ktoré boli zamerané na enviromentálnu ...

28.IV.2016 BOLI SME VO SVETE : OSVIENČIM, KRAKOW
28.IV.2016 absolvovali žiačky IV.A zo študijného odboru agropdnikanie - chov koní a jazdectvo Dominika BREZNIČANOVÁ, Lívia JANKANINOVÁ, Katarína HARMAN...

OBNOVENIE SPOLUPRÁCE S MÚZEOM LIPTOVSKEJ DEDINY V PRIBYLINE PRI OBHOSPODAROVANÍ POZEMKU TRADIČNÝCH PLODÍN
Aj tento rok podpísalo vedenie školy s MÚZEOM LIPTOVSKEJ DEDINY zmluvu o spolupráci. Naša aktivita bude už tradične zameraná na obhospodarovanie pol&iacu...

22.IV. - 23.IV.2016 FINÁLOVÉ KOLO V. ROČNÍKA I N T E R L I G Y 2014-2016
DOBOJOVANÉ ! 22.IV.-23.IV.2016 sa uzatvorila história V. ROČNÍKA I N T E R L I G Y 2014-2016 finálovým 4. kolom. Organizátorom finálového kol...

21.IV.2016 TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ 2016
Vo štvrtok 21.4.2016 sa žiaci I.S a II.S triedy zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky rob...

UVEREJNENIE NÁŠHO PRÍSPEVKU O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŽSK
O tom, že náš zriaďovateľ, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, má záujem o rozširovanie systému duálneho vzdelávania ...

DUÁLNE VZDELÁVANIE MÁ NA SOŠP ZELENÚ. 19.IV.2016 PRACOVNÉ STRETNUTIE NA TÉMU - DUÁLNE VZDELÁVANIE NA LIPTOVE
Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na budúce povolanie, pri ktorom sa zodpovednosť za získanie praktických zručností výz...

15.IV.2016 DEŇ NARCISOV
Deň narcisov je verejná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20-ty raz. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 2...

13. - 15.IV.2016 RoboCup Junior Slovensko na našej škole.
Naša škola sa stala  v dňoch 13. - 15. apríla 2016 spoluorganizátorom zaujímavej celoslovenskej súťaže RoboCup Junior Slovensko. Hlavným orga...

9.IV.2016 SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA
V jazdeckom areáli JK EPONA, kde vykonávajú praktickú čast vyučovania žiaci študijného odboru agropodnikanie – chov koní a agropodnikanie &ndash...

5.IV.2016 ODBORNÁ EXKURZIA TECHAGRO BRNO 2016
V dňoch 3.4 - 7.4.2016 sa uskutočnil v Brne - Výstavisko  MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY TECHAGRO 2016. Ide  o najväčš&...

5.IV.2016 38. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ
Dňa 5. apríla 2016 sa na SPOJENEJ ŠKOLE – Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia v Kysuckom Novom Meste uskutočnil 38. ROČNÍK KRAJS...

30.III.2016 OCEŇOVANIE PRÁCE PEDAGÓGOV A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV NA ÚZEMÍ MESTA LIPT. MIKULÁŠ
Už tradične sa v rámci osláv Dňa učiteľov uskutočnilo slávnostné ocenenie pedagógom a zamestnancom škôl na území mesta Liptovský Mi...