07.10.2016 - plenárne rodičovské združenie
Motto týždňa

Keď si druhý myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. Adenauer

Vyhľadávanie

Úvod

Riaditeľské voľno dňa 16.9.2016
V súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. udeľujem žiakom Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši  riaditeľské ...

II. ČASŤ NEZABUDLI SME : 17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS ODBORNEJ STÁŽE VO FRANCÚZSKU
Príspevok je v štádiu spracovania.

NEZABUDLI SME : 17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS ODBORNEJ STÁŽE VO FRANCÚZSKU
V jednom z posledných príspevkov na našej www v školskom roku 2015/2016 polytechnika.sk/index.php sme informovali, že v čase  rozbiehajúcich ME vo futbale ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
Otvorenie sa koná 5.9.2016 o 8:00 hod. v spoločenskej miestnosti SOŠ polytechnickej. Po slávnostnom príhovore sa žiaci presunú do tried so svojimi triednymi učiteľmi...

Komisionálne a opravné skúšky za šk. r. 2015/2016
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny na vykonanie  jednotlivých skúšok: Komisionálne skúšky  sa u...

Prestupové skúšky pre rok 2016/2017
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny pre: Prestupové skúšky sa uskutočnia  v termíne  25. 8. 2016 – ...

Výberové konanie na učiteľa
  Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš, príjme do zamestnania pedagogick&ea...

23.VI. - 24.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE AGROMECHANIZÁTOR - OPRAVÁR
Posledné skúšky v školskom roku 2015/2016 absolvovali  žiaci trojročného učebného odboru agromechanizátor – opravár. Všetky ča...

ZMIENILI SA O NÁS. JÚNOVÉ VYDANIE SLOVENSKÉHO CHOVU.
V príspevku o 21. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA : www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o veľmi dobrej propagácii na&scaro...

21.VI.2016 - 22.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
Poriadne zdecimovaná trieda II.PV, učebný odbor poľnohospodárska výroba, absolvovala 21.VI2016 – 22.VI.2016 všetky tri časti ZÁVEREČNEJ SKÚ&Scaro...

17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS PROGRAMU ERASMUS +
V čase rozbiehajúcich sa ME vo futbale sa do usporiadateľskej krajiny GALSKÉHO KOHÚTA vybrala skupina našich žiakov. Nešlo však o fanúšikovsk&ua...

UVEREJNENIE NÁŠHO DRUHÉHO PRÍSPEVKU O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŽSK
Aj na odbornú prednášku o duálnom vzdelávaní, ktorú spoluorganizovala naša škola, pre zástupcov strojárenských a poľ...

14.VI.2016 X. ROČNÍK REGIONÁLNEHO KOLA SÚŤAŽE ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2016
14.VI.2016 sa uskutočnil X. ROČNÍK REGIONÁLNEHO KOLA ŽUPNEJ KALOKAGATIE 2016. Ide o športovo - vedomostnú súťaž, ktorej už tradičným organizátorom bol...

II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ
II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ, ktorý sa uskutočnil 10.VI.2016, priniesol v porovnaní s I. ROČNÍKOM, niekoľko zaují...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA PRE ZÁSTUPCOV STROJÁRSKYCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH FIRIEM O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši pokračovala v prehĺbení informovanosti o duálnom vzdelávaní dňa 1.6.2016, kedy si na jej pôde mohl...

2. kolo prijímacích skúšok
DRUHÉ  KOLO  PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že ...