Úvod

17. X. - 18. X. 2014 1. kolo V. ROČNÍKA INTERLIGY
Stalo sa už tradíciou , že naša škola sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej súťaže  , ktorej názov je INTERLIGA.  V dňoch 17. a 18...

Pozvánka na deň otvorených dverí
  Stredná odborná škola polytechnická Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ ktorý sa uskutoční v priestoroch ...

13. X. 2014 VÝSLEDKY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE REALIZÁCIU PROJEKTU : Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE
Po predložení ponúk na realizáciu zákazok pre potreby projektu : Z odborných učební do praxe , komisia na vyhodnotenie týchto pon&u...

SPOMIENKA NA PÁNA ING. IVANA HALUŠKU
S pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti s pozostalými sme si prečítali parte o úmrtí pána Ing. Ivana HALUŠ...

UMIESTNENIE INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU / VO VESTIBULE ŠKOLY
V predchádzajúcom článku www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o podobe grafického návrhu INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU /, ktorá je s&...

NÁVRH INFORMAČNEJ TABULE PRE POTREBY PROJEKTU - Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE.
Súčasťou realizácie projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE o ktorom sme informovali v článku www.polytechnika.sk/index.php je aj propagačno - infor...

Štipendiá pre školský rok 2014/2015
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského záko...

Otvorenie školského roka
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2014 o 8,00 v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na stretnutie so vše...

Harmonogram komisionálnych skúšok august 2014
  Komisionálne skúšky za 2. polrok školského roka 2013/2014 ...

30. VI. 2014 - 4. VII. 2014 EŠTE SME NESKONČILI !
Aj po symbolickom zatvorení brány našej školy počas letných prázdnin, pokračoval čulý pracovný ruch, ktorý nadviazal na práce žiak...

27. VI. 2014 ZBOHOM ŠKOLA, NECH ŽIJÚ PRÁZDNINY !
27. VI. 2014 sa odovzdaním vysvedčenia skončil 27 školský rok na mieste súčasného pôsobenia školy. Ukončením školského roka nast&aa...

27. VI. 2014 POBYT FRANCÚZSKYCH ŽIAKOV NA NAŠEJ ŠKOLE.
V rámci dlhoročného priateľstva našej školy s francúzskymi školami poľnohospodárskeho zamerania navštívili nás na konci ...

18. VI. - 25. VI. 2014 BOLI SME VO SVETE PARÍŽ + LONDÝN
Blížiaci sa koniec školského roku 2013/2014 využili žiaci Simona TVARUŽKOVÁ, Melisa ŠVIHLOVÁ a Pavol KOVÁCS z I.A, študijný odbor chov ko...

Vermikompostér
Tvorba kompostu s využitím kalifornských dážďoviek

klasický kompostér
Realizácia a osadenie klasického kompostéru na porovnanie s vermikompostérom


Novinky
Deň otvorených dverí
Dňa 21.10.2014 sa uskutoční Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých záujemcov