02.05.2016 - stavanie mája       02.05.2016 - zápis žiakov do dvoj. a troj. ročných odborov       09.05.2016 - prijímacie konanie do 1. ročníka 1. kola       12.05.2016 - prijímacie konanie do 1. ročníka 2. kola       12.05.2016 - chovateľský deň Pinzgauského dobytka v Podtúrni       13.05.2016 - súťaž Mladý jazdec       13.05.2016 - klasifikačná porada pre 4. ročníky       18.05.2016 - celoštátne finále súťaže Mladý ekofarmár v Nitre       23.05.2016 - začiatok maturitných skúšok
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Úvod

NOVINKA!!! Nadstavbové štúdium pre šk. rok 2016/2017
Pre absolventov skupiny učebných odborov s kódom 45.. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka  /45 sú prvé čísla pr...

24.V.2016 PRAKTICKÁ ČASŤ , 25.V.2016 TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS TRIEDY IV.A
V týždni od 23.V. - 27.V.2016 pokračovali MS jej poslednými časťami - praktickou a teoretickou časťou odbornej zložky a ústnou formou internej časti  SJL a ANJ. Vo fotogal&ea...

PRÍPRAVY NA ABSOLVOVANIE II. TURNUSU ODBORNEJ STÁŽE VO FRANCÚZSKU, V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+, VRCHOLIA
V dňoch 17. - 22. 5. 2016  pani učiteľka Ing. Lovásová, koordinátorka projektu Erasmus + pod názvom OPEN WORLD OF EDUCATION, uskutočnila prípravnú ...

OSUD HISTORICKY PRVÉHO ZASADENÉHO MÁJA NA NAŠEJ ŠKOLE SA NAPLNIL 27.V.2016
Aj keď sa väčšinou MÁJE dávajú dole 31. mája, ten náš, s prívlastkom - historický, mal svoj osud spečatený o niečo skôr...

Výsledky prijímacieho konania 2016/2017
V priložených dokumentoch sú zverejnené výsledky žiakov. Slúžia pre informáciu o umiestnení a o splnení kritéria o minimálnom počt...

Maturita 2015/2016
  Časový harmonogram maturitných skúšok v období 23.5.2016 - 27.5.2016. V priložených dokumentoch je: praktická časť odbornej zložky PČOZ ...

PREČO SOM SA ROZHODLA ŠTUDOVAŤ V ŠTUDIJNOM ODBORE AGROPODNIKANIE – AGROTURISTIKA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CHOVU KONÍ A JAZDECTVA
S blížiacim sa termínom podávania prihlášok žiakov IX. ročníkov na štúdium na stredné školy, rozhodli sme sa upozorniť na možnos...

9.V.2016 1. TERMÍN PRVÉHO KOLA A 12.V.2016 2. TERMÍN PRVÉHO KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
9.V.2016 sa začali prijímacie skúšky do prvých ročníkov v študijných odboroch agropodnikanie - agroturistika a mechanik strojov a zariadení.1. T...

2.V.2016 HISTORICKÉ PRVÉ ZASADENIE MÁJU V AREÁLI ŠKOLY
2.V.2016 sa zapíše do novodobej histórie školy, ako dátum, kedy sa prvýkrát v histórii školy uskutočnilo zasadenie impozantného M&...

22.IV.2016 NEZABUDLI SME NA DEŇ ZEME. ENVIROMENTÁLNA AKTIVITA PRE DETI Z MŠ PALÚDZKA
Dňa 22.IV.2016 sme sa zúčastnili DŇA ZEME v MŠ Palúdzka. Detičkám sme pripravili rozmanité aktivity, ktoré boli zamerané na enviromentálnu ...

28.IV.2016 BOLI SME VO SVETE : OSVIENČIM, KRAKOW
28.IV.2016 absolvovali žiačky IV.A zo študijného odboru agropdnikanie - chov koní a jazdectvo Dominika BREZNIČANOVÁ, Lívia JANKANINOVÁ, Katarína HARMAN...

OBNOVENIE SPOLUPRÁCE S MÚZEOM LIPTOVSKEJ DEDINY V PRIBYLINE PRI OBHOSPODAROVANÍ POZEMKU TRADIČNÝCH PLODÍN
Aj tento rok podpísalo vedenie školy s MÚZEOM LIPTOVSKEJ DEDINY zmluvu o spolupráci. Naša aktivita bude už tradične zameraná na obhospodarovanie pol&iacu...

22.IV. - 23.IV.2016 FINÁLOVÉ KOLO V. ROČNÍKA I N T E R L I G Y 2014-2016
DOBOJOVANÉ ! 22.IV.-23.IV.2016 sa uzatvorila história V. ROČNÍKA I N T E R L I G Y 2014-2016 finálovým 4. kolom. Organizátorom finálového kol...

21.IV.2016 TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ 2016
Vo štvrtok 21.4.2016 sa žiaci I.S a II.S triedy zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky rob...

UVEREJNENIE NÁŠHO PRÍSPEVKU O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŽSK
O tom, že náš zriaďovateľ, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, má záujem o rozširovanie systému duálneho vzdelávania ...

DUÁLNE VZDELÁVANIE MÁ NA SOŠP ZELENÚ. 19.IV.2016 PRACOVNÉ STRETNUTIE NA TÉMU - DUÁLNE VZDELÁVANIE NA LIPTOVE
Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na budúce povolanie, pri ktorom sa zodpovednosť za získanie praktických zručností výz...