Úvod

Maturitný rozvrh 10.9.2014
    Komisia IV.ME, IV.ŠP, IV.ŽP Mgr.Daniela Martausová, Mgr.Adriana Guothová, PhDr.Tatiana Kusová     ...

SPOMIENKA NA PÁNA ING. IVANA HALUŠKU
S pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti s pozostalými sme si prečítali parte o úmrtí pána Ing. Ivana HALUŠ...

19. IX. 2014 UMIESTNENIE INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU / VO VESTIBULE ŠKOLY
V predchádzajúcom článku www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o podobe grafického návrhu INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU /, ktorá je s&...

NÁVRH INFORMAČNEJ TABULE PRE POTREBY PROJEKTU - Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE.
Súčasťou realizácie projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE o ktorom sme informovali v článku www.polytechnika.sk/index.php je aj propagačno - infor...

Štipendiá pre školský rok 2014/2015
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského záko...

Otvorenie školského roka
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2014 o 8,00 v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na stretnutie so vše...

Harmonogram komisionálnych skúšok august 2014
  Komisionálne skúšky za 2. polrok školského roka 2013/2014 ...

30. VI. 2014 - 4. VII. 2014 EŠTE SME NESKONČILI !
Aj po symbolickom zatvorení brány našej školy počas letných prázdnin, pokračoval čulý pracovný ruch, ktorý nadviazal na práce žiak...

27. VI. 2014 ZBOHOM ŠKOLA, NECH ŽIJÚ PRÁZDNINY !
27. VI. 2014 sa odovzdaním vysvedčenia skončil 27 školský rok na mieste súčasného pôsobenia školy. Ukončením školského roka nast&aa...

27. VI. 2014 POBYT FRANCÚZSKYCH ŽIAKOV NA NAŠEJ ŠKOLE.
V rámci dlhoročného priateľstva našej školy s francúzskymi školami poľnohospodárskeho zamerania navštívili nás na konci ...

18. VI. - 25. VI. 2014 BOLI SME VO SVETE PARÍŽ + LONDÝN
Blížiaci sa koniec školského roku 2013/2014 využili žiaci Simona TVARUŽKOVÁ, Melisa ŠVIHLOVÁ a Pavol KOVÁCS z I.A, študijný odbor chov ko...

Vermikompostér
Tvorba kompostu s využitím kalifornských dážďoviek

klasický kompostér
Realizácia a osadenie klasického kompostéru na porovnanie s vermikompostérom

Informácia o voľnom pracovnom mieste
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš prijme učiteľa odborných predmetov s aprob&a...

25. VI. 2014 AJ MALÝ PROJEKT JE VEĽKÝ PROJEKT. VYMAĽOVANIE CHODIEB - GRANTOVÝ PROGRAM PRE OPTIMISTOV
Aj malý projekt je veľký projekt, keď sa robí so zanietením a so snahou realizovať ho čo najlepšie. Dva realizované projekty, o ktorých sme informoval...

NÁVRATY : 6. VI. 2014 LIKVIDAČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠTUDENTSKEJ SPOLOČNOSTI ŠPOLKO
Študentská spoločnosť  ŠPOLKO bola založená v školskom roku 2013/2014 v rámci programu aplikovanej ekonómie organizácie Junior Ac...