02.06.2016 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení       03.06.2016 - súťaž Mladý jazdec       08.06.2016 - školenie Elektronická triedna kniha 1       09.06.2016 - súťaž Mladý Slovák       13.06.2016 - školenie Elektronická triedna kniha 2       14.06.2016 - začiatok komisionálneho skúšania študentov s IUP       14.06.2016 - klasifikačná porada končiacich nematur. ročníkov       15.06.2016 - školenie Elektronická triedna kniha 3       17.06.2016 - odchod študentov na odbornú prax do Francúzka       21.06.2016 - záverečné skúšky žiakov triedy II.PV       23.06.2016 - záverečné skúšky žiakov triedy III.AM       27.06.2016 - koncoročná hodnotiaca porada       30.06.2016 - odovzdávanie vysvedčení
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Úvod

23.VI. - 24.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE AGROMECHANIZÁTOR - OPRAVÁR
Posledné skúšky v školskom roku 2015/2016 absolvovali  žiaci trojročného učebného odboru agromechanizátor – opravár. Všetky ča...

ZMIENILI SA O NÁS. JÚNOVÉ VYDANIE SLOVENSKÉHO CHOVU.
V príspevku o 21. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA : www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o veľmi dobrej propagácii na&scaro...

21.VI.2016 - 22.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
Poriadne zdecimovaná trieda II.PV, učebný odbor poľnohospodárska výroba, absolvovala 21.VI2016 – 22.VI.2016 všetky tri časti ZÁVEREČNEJ SKÚ&Scaro...

17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS PROGRAMU ERASMUS +
V čase rozbiehajúcich sa ME vo futbale sa do usporiadateľskej krajiny GALSKÉHO KOHÚTA vybrala skupina našich žiakov. Nešlo však o fanúšikovsk&ua...

UVEREJNENIE NÁŠHO DRUHÉHO PRÍSPEVKU O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŽSK
Aj na odbornú prednášku o duálnom vzdelávaní, ktorú spoluorganizovala naša škola, pre zástupcov strojárenských a poľ...

14.VI.2016 X. ROČNÍK REGIONÁLNEHO KOLA SÚŤAŽE ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2016
14.VI.2016 sa uskutočnil X. ROČNÍK REGIONÁLNEHO KOLA ŽUPNEJ KALOKAGATIE 2016. Ide o športovo - vedomostnú súťaž, ktorej už tradičným organizátorom bol...

II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ
II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ, ktorý sa uskutočnil 10.VI.2016, priniesol v porovnaní s I. ROČNÍKOM, niekoľko zaují...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA PRE ZÁSTUPCOV STROJÁRSKYCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH FIRIEM O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši pokračovala v prehĺbení informovanosti o duálnom vzdelávaní dňa 1.6.2016, kedy si na jej pôde mohl...

2. kolo prijímacích skúšok
DRUHÉ  KOLO  PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že ...

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ NA SOŠP. DRUHÍ A POSLEDNÍ.
Slávnostné ovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom našej školy zo študijných odborov agropdnikanie - chov koní a jazdectvo, ...

CHVÁLIME II.PV ZA ZAUJÍMAVÉ RIEŠENIE STOJANA NA KVETY
S veľmi zaujímavým nápadom, ako vyrobiť  netradičný stojan na kvety, ktorý bude umiestnený na pozemkoch v areáli školy,  pri...

12.V. 2016 XXI. CHOVATEĽSKÝ DEŇ PINZGAUSKÉHO PLEMENA
Ani tento rok nie je ochudobnený o tradičný sviatok chovateľov PINZGAUSKÉHO DOBYTKA na Slovensku, ktorí  sa stretli už na XXI. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO...

24.V.2016 PRAKTICKÁ ČASŤ , 25.V.2016 TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS TRIEDY IV.A
V týždni od 23.V. - 27.V.2016 pokračovali MS jej poslednými časťami - praktickou a teoretickou časťou odbornej zložky a ústnou formou internej časti  SJL a ANJ. Vo fotogal&ea...

PRÍPRAVY NA ABSOLVOVANIE II. TURNUSU ODBORNEJ STÁŽE VO FRANCÚZSKU, V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+, VRCHOLIA
V dňoch 17. - 22. 5. 2016  pani učiteľka Ing. Lovásová, koordinátorka projektu Erasmus + pod názvom OPEN WORLD OF EDUCATION, uskutočnila prípravnú ...

OSUD HISTORICKY PRVÉHO ZASADENÉHO MÁJA NA NAŠEJ ŠKOLE SA NAPLNIL 27.V.2016
Aj keď sa väčšinou MÁJE dávajú dole 31. mája, ten náš, s prívlastkom - historický, mal svoj osud spečatený o niečo skôr...