Úvod

Ponuka štúdia pre školský rok 2015/2016, strojárstvo, podnikanie, potravinárstvo, agroturistika, chov koní, farmárstvo


30. I. 2015 OCENENIE ŽIAČOK ŠTUDIJNÉHO ODBORU AROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO RIADITEĽOM ŠKOLY
Nebýva zvykom, aby žiak vstupoval do miestnosti pána riaditeľa bez určitých obáv z následkov čo mu toto stretnutie prinesie, lebo výsledkom takýchto st...

PROJEKT KOMPRAX : PRÍJEMNE V ŠKOLE
Dostala som sa na školenie KomPrax, ktoré organizuje Iuventa. Trochu som mala obavy z toho, čo ma čaká. Miesto školenia bolo v príjemnom prostredí v...

PROJEKT KOMPRAX : Keep calm and lift.
Vďaka školeniu  KomPrax a finančnej podpore od Iuventy sa nám podarilo uskutočniť projekt               &n...

Facebook a naša škola
Na stránke www.facebook.com nás nájdete pod menom Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš alebo cez odkaz: www.fac...

PRÍPRAVA ŽIAKOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO NA CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC
Ani tretí ročník CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ AGRO dievča, NAJ AGRO chlapec nebude bez našej účasti. V semifinále súťaže, ktoré sa uskutočn&ia...

Zmluvy projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE s firmami, ktoré budú zabezpečovať odborné školenia.
Školenie pedagógov, ktorí sú zapojení do projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE, budú zabezpečovať tieto firmy :   1/ &Scaron...

Mechanik strojov a zariadení
SOŠ polytechnická v LM v roku 2011 oslávila 140 rokov od vzniku svojej predchodkyne. Škola pôsobí v meste, kde sa odohrali významn&e...

Zmluvy 2015
Zmluvy zverejnené v zmysle zákona NR SR č. 546/2010 Z.z. ZOZNAM   č. názov ...

IV.ME polrok 2014/2015
Harmonogram konania komisionálnych skúšok   IV. ME  Žiaci:             Peter Beňo    &...

Zámer a podmienky
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 3205/2014/OŠaŠ-116

Nový rok 2015
Všetkým spolupracovníkom, žiakom, rodičom, partnerom a priaznivcom našej školy prajem pevné zdravie a úspešný rok 2015. Ing. Drahom&i...

19. XII. 2014 VIANOČNÁ BESIEDKA 2014
VIANOČNÚ BESIEDKU 2014 sme sa rozhodli textovo zmapovať vo fotogalérii. Z tohto dôvodu je príspevok o tejto akcii chudobnejší v porovnaní s predch&...

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU 2014
Aj tohtoročný XI. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU bol poznačený problémami, ktoré sa týkali st...

PREDVIANOČNÁ VÝSTAVKA A PREDAJ KNÍH 2014
Neklamným dôkazom blížiacich sa VIANOC 2014 je zorganizovanie PREDVIANOČNEJ VÝSTAVKY KNÍH. V rámci nej si môžu záujemcovia knihy, ktoré...

11. XII. 2014 XVI. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
XVI. ROČNÍK ŠK OĽP, ktorý sa uskutočnil 11. XII. 2014, priniesol pre organizátorov súťaže príjemné prekvapenie. Počet súťažiacich sa v porovnan&...