Úvod

Chov koní a jazdectvo v prepojení s agroturistikou
Školský vzdelávací program „Agroturistika, jazdectvo a chov koní“, ktorý sme vytvorili pre študijný odbor 4210 M 11 agropodni...

PREDSTAVUJEME Annu RUSNÁKOVÚ II.A, AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO
Sme veľmi radi, že náš zámer dať, na našej www. stránke, priestor na osobnú prezentáciu mimoškolských aktivít a záľub využi...

26. X. - 27. X. 2015 OBVODNÉ KOLO VO FLORBALE ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016
26.X.2015 a 27.X.2015 sa uskutočnilo na pôde SZŠ Liptovský Mikuláš Obvodné kolo vo florbale žiačok a žiakov stredných škôl pre škols...

23.X.2015 - 24.X.2015 3.kolo V. ROČNÍKA INTERLIGY
23.X.2015 - 24.X.2015 sa uskutočnilo 3. kolo V. ROČNÍKA   I N T E R L I GY . Usporiadateľom a hostiteľom tohto unikátneho súťažn&eacut...

20.X.2015 DEŇ JABLKA - APLEE DAY / Deň pôvodných odrôd jablk /
Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrô...

15.X.2015 MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MLADÝ POĽNOHOSPODÁR
15.X.2015 zorganizovala SOŠ Pruské III. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE MLADÝ POĽNOHOSPODÁR. Okrem domácich a našej školy sa sú...

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 1015/2016
V prílohách nájdete: plán akcií zoznam členov ŽŠR štatút ŽŠR

14.X.2015 BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ
 Dňa 14.X.2015 sa uskutočnila BURZA PRÁCE A INFORMÁCII . Jej hlavným organizátorom bol Úrad práce, sociálnych veci a rodiny v Liptovskom Mikul&...

2.X.2015 OBLASTNÁ VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT V JAMNÍKU
V dňoch 2.X.2015 - 4.X.2015   sa uskutočnil v Jamníku ďalší ročník OBLASTNEJ VÝSTAVY DROBNÝCH ZVIERAT LIPTOVA. Jej hlavným organiz&aacut...

PREDSTAVUJEME Tatianu BAŠISTOVÚ II.A, AGROPODNIKANIE-CHOV KONÍ A JAZDECTVO
Po pozitívnych rakciách na posledné zverejnené príspevky na našej www, ktoré informovali o mimoškolských aktivitách našich ...

POLOVICU POBYTU NA ODBORNEJ STÁŽI VO FRANCÚZSKU MAJÚ NAŠI ŽIACI ZA SEBOU
V skorých ranných hodinách 18.IX.2015 odcestovala prvá skupina našich žiakov  s trojčlenným pedagogickým dozorom na odbornú stá...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o št...

VÝSTAVKA FOTOGRAFIÍ KATKY PETERCOVEJ III.A, PAVLA KOVÁCSA III.A VO VESTIBULE ŠKOLY
Určite ste si všimli, že v priestore vestibulu školy pribudli na stenu, kde je umiestnená časť  prehľadu histórie školy, zaujímavé umelecké...

FREDERIKA ŠIMOVÁ III.A ASISTOVALA MINISTROVI PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA PRI UDEĽOVANÍ CIEN ZLATÝ KOSÁK A STALA SA AJ TVÁROU AGROKALENDÁRA 2016
Nestáva sa často aby sme uverejnili za sebou dva príspevky o mimoškolských aktivitách tej istej žiačky, tak ako sa to stalo v prípade Frederiky ŠIMOVEJ...

NÁVRATY : 28.VIII.2015 PREMIEROVÁ ÚČASŤ FREDERIKY ŠIMOVEJ III.A A JEJ KONÍKA NA JUNIORSKÝCH JAZDECKÝCH PRETEKOCH.
S určitým odstupom času sme požiadali Frederiku ŠIMOVÚ III.A, študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo aby sa s nami podelila o svoje  do...


Novinky
Prezentácia na Burze stredných škôl
Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že dňa 24.11.2015 od 9,00 hodiny sa môžu s nami stretnúť na Burze stredných škôl v Kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši.