Úvod

POLOVICU POBYTU NA ODBORNEJ STÁŽI VO FRANCÚZSKU MAJÚ NAŠI ŽIACI ZA SEBOU
V skorých ranných hodinách 18.IX.2015 odcestovala prvá skupina našich žiakov  s trojčlenným pedagogickým dozorom na odbornú stá...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o št...

VÝSTAVKA FOTOGRAFIÍ KATKY PETERCOVEJ III.A, PAVLA KOVÁCSA III.A VO VESTIBULE ŠKOLY
Určite ste si všimli, že v priestore vestibulu školy pribudli na stenu, kde je umiestnená časť  prehľadu histórie školy, zaujímavé umelecké...

FREDERIKA ŠIMOVÁ III.A ASISTOVALA MINISTROVI PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA PRI UDEĽOVANÍ CIEN ZLATÝ KOSÁK A STALA SA AJ TVÁROU AGROKALENDÁRA 2016
Nestáva sa často aby sme uverejnili za sebou dva príspevky o mimoškolských aktivitách tej istej žiačky, tak ako sa to stalo v prípade Frederiky ŠIMOVEJ...

NÁVRATY : 28.VIII.2015 PREMIEROVÁ ÚČASŤ FREDERIKY ŠIMOVEJ III.A A JEJ KONÍKA NA JUNIORSKÝCH JAZDECKÝCH PRETEKOCH.
S určitým odstupom času sme požiadali Frederiku ŠIMOVÚ III.A, študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo aby sa s nami podelila o svoje  do...

5.IX.2015 FARMÁRSKA REVUE : PROPAGÁCIA PÔVODNÝCH, ALE ČASTO UŽ ZABUDNUTÝCH PLODÍN PESTOVANÝCH V MÚZEU LIPTOVSKEJ DEDINY, AJ ZA NAŠEJ ÚČASTI
Súčasťou obsahu  televíznej relácie Farmárska revue , ktorá bola v premiére odvysielaná 5.IX.2015 na STV 2 bol príspevok z uk&aac...

2.IX.2015 PRÍJEMNÉ SPESTRENIE ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016
Príjemným spestrením začiatku školského 2015/2016 bola výstava výtvarných diel Barborky AMBRÓZYOVEJ III.P, ktoré sú umiestn...

29.VI.2015 , 30.VI..2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE LEGO
V dňoch 29.VI.2015 a 30.VI.2015 sa uskutočnilo posledné odborné školenie pre pedagogických zamestnancov v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE. ...

Otvorenie školského roka
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2015 o 8,00 v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na stretnutie so vše...

Harmonogram komisionálnych skúšok august 2015
  Predmet Dátum Hodina ...

Výsledky prijímacieho konania II. kola 2015/2016
V prílohe sú uvedené výsledky prijímacích skúšok II. kola. V dokumente sa nájdete podľa kódu, ktorý Vám bol pri...

Smernica § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z.
Žilinský samosprávny kraj v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej čin...

DÁTUM 27.V.2015 SA ZAPÍSAL DO HISTÓRIE STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA NA LIPTOVE
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom našej školy, ktoré sa uskutočnilo 27.V.2015 malo „ punc výnimočnosti&ldq...

Informácia o II. kole prijímacích skúšok
Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme možnosť podania si prihlášky do II. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre...

LIKVIDAČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠTUDENTSKEJ SPOLOČNOSTI EQUINA ART, š.s.
28.V.2015 likvidačným VALNÝM ZHROMAŽDENÍM akcionárov ukončila svoje pôsobenie študentská spoločnosť EQUINA ART, š.s. O obľube tejto for...