02.06.2016 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení       03.06.2016 - súťaž Mladý jazdec       08.06.2016 - školenie Elektronická triedna kniha 1       09.06.2016 - súťaž Mladý Slovák       13.06.2016 - školenie Elektronická triedna kniha 2       14.06.2016 - začiatok komisionálneho skúšania študentov s IUP       14.06.2016 - klasifikačná porada končiacich nematur. ročníkov       15.06.2016 - školenie Elektronická triedna kniha 3       17.06.2016 - odchod študentov na odbornú prax do Francúzka       21.06.2016 - záverečné skúšky žiakov triedy II.PV       23.06.2016 - záverečné skúšky žiakov triedy III.AM       27.06.2016 - koncoročná hodnotiaca porada       30.06.2016 - odovzdávanie vysvedčení
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

Úvod

Komisionálne a opravné skúšky za šk. r. 2015/2016
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny na vykonanie  jednotlivých skúšok: Komisionálne skúšky  sa u...

Prestupové skúšky pre rok 2016/2017
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny pre: Prestupové skúšky sa uskutočnia  v termíne  25. 8. 2016 – ...

Výberové konanie na učiteľa
  Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš, príjme do zamestnania pedagogick&ea...

23.VI. - 24.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE AGROMECHANIZÁTOR - OPRAVÁR
Posledné skúšky v školskom roku 2015/2016 absolvovali  žiaci trojročného učebného odboru agromechanizátor – opravár. Všetky ča...

ZMIENILI SA O NÁS. JÚNOVÉ VYDANIE SLOVENSKÉHO CHOVU.
V príspevku o 21. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA : www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o veľmi dobrej propagácii na&scaro...

21.VI.2016 - 22.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
Poriadne zdecimovaná trieda II.PV, učebný odbor poľnohospodárska výroba, absolvovala 21.VI2016 – 22.VI.2016 všetky tri časti ZÁVEREČNEJ SKÚ&Scaro...

17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS PROGRAMU ERASMUS +
V čase rozbiehajúcich sa ME vo futbale sa do usporiadateľskej krajiny GALSKÉHO KOHÚTA vybrala skupina našich žiakov. Nešlo však o fanúšikovsk&ua...

UVEREJNENIE NÁŠHO DRUHÉHO PRÍSPEVKU O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŽSK
Aj na odbornú prednášku o duálnom vzdelávaní, ktorú spoluorganizovala naša škola, pre zástupcov strojárenských a poľ...

14.VI.2016 X. ROČNÍK REGIONÁLNEHO KOLA SÚŤAŽE ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2016
14.VI.2016 sa uskutočnil X. ROČNÍK REGIONÁLNEHO KOLA ŽUPNEJ KALOKAGATIE 2016. Ide o športovo - vedomostnú súťaž, ktorej už tradičným organizátorom bol...

II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ
II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ, ktorý sa uskutočnil 10.VI.2016, priniesol v porovnaní s I. ROČNÍKOM, niekoľko zaují...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA PRE ZÁSTUPCOV STROJÁRSKYCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH FIRIEM O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši pokračovala v prehĺbení informovanosti o duálnom vzdelávaní dňa 1.6.2016, kedy si na jej pôde mohl...

2. kolo prijímacích skúšok
DRUHÉ  KOLO  PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že ...

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ NA SOŠP. DRUHÍ A POSLEDNÍ.
Slávnostné ovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom našej školy zo študijných odborov agropdnikanie - chov koní a jazdectvo, ...

CHVÁLIME II.PV ZA ZAUJÍMAVÉ RIEŠENIE STOJANA NA KVETY
S veľmi zaujímavým nápadom, ako vyrobiť  netradičný stojan na kvety, ktorý bude umiestnený na pozemkoch v areáli školy,  pri...

12.V. 2016 XXI. CHOVATEĽSKÝ DEŇ PINZGAUSKÉHO PLEMENA
Ani tento rok nie je ochudobnený o tradičný sviatok chovateľov PINZGAUSKÉHO DOBYTKA na Slovensku, ktorí  sa stretli už na XXI. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO...