Úvod

ŽIACI IX. ROČNÍKA ZŠ A ICH RODIČIA POZOR !!! FORMOU PREZENTÁCIIE VÁS CHCEME INFORMOVAŤ O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
V prílohe nájdete prezentáciu ponuky štúdia na našej škole v školskom roku 2016/2017. Veríme, že si zo zaujímavých odborov ...

PREDSTAVUJEME NAJÚSPEŠNEJŠIU JAZDKYŇU ŠKOLY SIMONU ŠVAJDOVÚ II.A, ŠTUDIJNÝ ODBOR AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO
V ďalšej časti seriálu príspevkov od našich žiakov, ktorí boli ochotní zareagovať na našu výzvu aby osobne prezentovali svoje zá...

145. VÝROČIE PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM
V zrýchlenom pracovnom rytme života školy, kvôli blížiacej sa polročnej klasifikácii, sme  nemali možnosť výraznejšie si pripomenúť 145...

FREDERIKA ŠIMOVÁ III.A, ŠTUDIJNÝ ODBOR AGRPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO SA STALA TVÁROU KALENDÁRA NA ROK 2016
Frederika ŠIMOVÁ III.A, študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo urobila radosť vedeniu školy, lebo si ju vydavateľstvo Slovenský CHO...

Komisionálne skúšky za 1. polrok šk. r. 2015/2016
V prílohe sú termíny komisionálnych skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom.

PREDSTAVUJEME PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PROJEKTU Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE.
V predchádzajúcom príspevku sme informovali o konečnom termíne realizácie projektu Z ODORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE. Medzi  výstup...

Účtovná uzávierka za rok 2015
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania z financiami v OZ POLYTECHNIKA.

ŽELANIE DO NOVÉHO ROKU 2016


31.XII.2015 KONEČNÝ TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE
31.XII.2015 bol aj konečným termínom realizácie projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE, ktorého realizácia sa začala 1.II.2014. V našom prí...

18.XII.2015 VIANOČNÁ BESIEDKA 2015
Tohtoročná VIANOČNÁ BESIEDKA 2015 sa z organizačných dôvodov uskutočnila v skoršom termíne v porovnaní s predchádzajúcimi besiedkami,...

XII. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU 2015 MÁ DVOCH VÍŤAZOV
Stále obľúbená súťaž o NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU má tak, ako v predchádzajúcom ročníku dvoch víťazov...

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA   Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na z&aac...

PREDVIANOČNÝ PREDAJ KNÍH A VÝROBKOV ŠTUDENTSKEJ SPOLOČNOSTI
Stalo sa už tradíciou ponúknuť v predvianočnom  zhone záujemcom o kúpu darčeka, darček ktorý sa však pomaly vytráca v záplave darčekov pod ...

ABY SA NEZABUDLO : 18.IX.2015 - 10.X.2015 ODBORNÁ STÁŽ VO FRANCÚZSKU
S určitým časovým sklzom sa vraciame k odbornej stáži I. turnusu našich žiakov vo Francúzsku, ktorú absolvovali v termíne 18.IX.2015 - 10.X.2015. Odbor...

Chov koní a jazdectvo v prepojení s agroturistikou
Školský vzdelávací program „Agroturistika, jazdectvo a chov koní“, ktorý sme vytvorili pre študijný odbor 4210 M 11 agropodni...

PREDSTAVUJEME Annu RUSNÁKOVÚ II.A, AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO
Sme veľmi radi, že náš zámer dať, na našej www. stránke, priestor na osobnú prezentáciu mimoškolských aktivít a záľub využi...