Úvod

Otvorenie školského roka
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2015 o 8,00 v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na stretnutie so vše...

Harmonogram komisionálnych skúšok august 2015
  Predmet Dátum Hodina ...

Výsledky prijímacieho konania II. kola 2015/2016
V prílohe sú uvedené výsledky prijímacích skúšok II. kola. V dokumente sa nájdete podľa kódu, ktorý Vám bol pri...

Smernica § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z.
Žilinský samosprávny kraj v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej čin...

DÁTUM 27.V.2015 SA ZAPÍSAL DO HISTÓRIE STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA NA LIPTOVE
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom našej školy, ktoré sa uskutočnilo 27.V.2015 malo „ punc výnimočnosti&ldq...

Informácia o II. kole prijímacích skúšok
Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme možnosť podania si prihlášky do II. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre...

LIKVIDAČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠTUDENTSKEJ SPOLOČNOSTI EQUINA ART, š.s.
28.V.2015 likvidačným VALNÝM ZHROMAŽDENÍM akcionárov ukončila svoje pôsobenie študentská spoločnosť EQUINA ART, š.s. O obľube tejto for...

27.V.2015 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ
27.V.2015 sa uskutočnilo v našej spoločenskej miestnosti slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom v študijnom odbore agropodnikanie - chov...

21.V.2015 21. DEŇ POĽA NA POZEMKOCH SPOLOČNOSTI AGRIA LIPT. ONDREJ
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v spolupráci s SPPK, TF SPU, NPPC-VÚTPHP, usporiadalo na pozemkoch spoločnosti AGRIA Liptovsk...

20.V.2015 MATURITA 2015 : TČOZ AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO
20.V.2015 sa ústnou formou teoretickej časti odbornej zložky v triedach IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a IV.ME, študijný ...

13.V.2015 VYNIKAJÚCA PREZENTÁCIA ŠKOLY ŽIAKMI ŠTUDIJNÉHO ODBORU AGROPODNIKANIE – CHOV KONÍ A JAZDECTVO NA JUBILEJNOM XX. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA
Na tradičnom mieste v obci Podtureň sa 13.V. 2015 uskutočnil jubilejný XX. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA, ktorý zorganizoval Zväz chovateľov pin...

Výsledky prijímacieho konania 2015/2016
V prílohe sú uvedené výsledky prijímacích skúšok. V dokumente sa nájdete podľa kódu, ktorý Vám bol pridelen&yacut...

Maturita 2014/2015
V prílohách je rozpis maturitných skúšok pre triedy IV.A a IV.ME.

4.V. - 5.V.2015 PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITY 2015
4.V. - 5.V.2015 pokračovala MATURITA 2015 druhým kolom. Praktickú časť odbornej zložky MS 2015 / PČOZ/ absolvovali žiaci štvrtých ročníkov v študijn&yacu...

25.IV. 2015 SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA
Skúšky základného výcviku jazdca sú veľmi žiadané u mladých, začínajúcich jazdcov, ktorí pomocou nich chcú uká...