Prijímacie konanieKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyJedálny lístok
27.01.2020 - lyžiarsky kurz (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

NÁVRH INFORMAČNEJ TABULE PRE POTREBY PROJEKTU - Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE.

Súčasťou realizácie projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE o ktorom sme informovali v článku www.polytechnika.sk/index.php je aj propagačno - informačná aktivita, ktorej výsledkom by mala byť INFORMAČNÁ TABUĽA / PLAGÁT /. Tabuľa by mala byť umiestnená na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu  a má poskytnuť verejnosti základné informácie o projekte. Či spĺňa náša INFORMAČNÁ TABUĽA / PLAGÁT / požiadavku na poskytnutie základných informácii o projekte, môžete posúdiť v jej návrhu, ktorý je súčasťou príloh.

autor: T.H

Fotogaléria

NÁVRH INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU /

Prílohy

.pdfNÁVRH INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU /