EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

25. VI. 2014 AJ MALÝ PROJEKT JE VEĽKÝ PROJEKT. VYMAĽOVANIE CHODIEB - GRANTOVÝ PROGRAM PRE OPTIMISTOV

Aj malý projekt je veľký projekt, keď sa robí so zanietením a so snahou realizovať ho čo najlepšie.

Dva realizované projekty, o ktorých sme informovali v predchádzajúcich príspevkoch, mali označenie Malý projekt aj vo svojom oficiálnom názve. Konkrétne išlo o Malý projekt v rámci Národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktoré realizovali žiaci I.AP :  25. VI. 2014 NÁŠ DEŇ www.polytechnika.sk/index.php a 19. VI. 2014 ZANECHAJ STOPU - ZDRAVÝ TANIER www.polytechnika.sk/index.php Tretím projektom zo skupiny malých projektov, aj keď nejde o projekt, ktorý podporil KomPrax, je VYMAĽOVANIE CHODIEB. Tento projekt bol finančne podporený NADÁCIOU ORANGE v rámci jej Grantového programu pre optimistov. Hlavnú realizáciu projektu do finálnej podoby, s primeranou dávkou zanietenia a snahy o dobre vykonanú prácu zabezpečovali žiaci III.ME a ich vedúci pán učiteľ Ing. Zdenko Morávek. Súčasťou projektu bola aj maľba koňa na jednu zo chodbových stien. Túto časť projektu, tak ako svoje predchádzajúce výtvarne diela, vynikajúco zvládla Barborka AMBRÓZYOVÁ I.P, študijný odbor potravinárstvo so zameraním na podnikanie v potravinárstve.

Poznámka . Fotogalériu v krátkom čase doplníme o ďalšie fotografie, ktoré nafotili zástupcovia Nadácie Orange pri kontrole účelnosti využitia finančných prostriedkov na projekt a bližšie informácie o Grantovom programe pre optimistov nájdete tu : www.nadaciaorange.sk/sk/granty-grantovy-program-pre-optimistov

autor: T.H

Fotogaléria

Výsledok tvorivej aktivity Barborky AMBRÓZYOVEJ
I.P, študijný odbor potravinár
Autorka práce Barborka AMBRÓZYOVÁ I.P
S výtvarným dielom Barborky AMBRÓZYOVEJ bola
evidentne spokojná aj triedna
III.ME, študijný odbor mechanik - elektrotechnik v
plnom pracovnom nasadení.
Výsledok časti práce žiakov III.ME, študijný odbor
mechanik - elektrotechnik.
Na záver fotogalérie prinášame ďalšie výtvarné
diela Barborky AMBRÓZYOVEJ I.P
Toto jej výtvarné dielo je logom pre realizátorov
projektu VERMIKOMPOSTOVANIE.
Je zaujímavé, že motív koní pri maľovaní je
obľúbený aj u ďalších žiačok,