EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

16. X. 2013 SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY A AKCIE POČAS TÝŽDŇA RACIONÁLNEJ VÝŽIVY

16. X. 2013  si pripomíname SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Výživa si tento sviatok zaslúži, lebo je významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca. Svetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom účastníci a účastníčky prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015. Zatiaľ, čo sa podľa ÚVZ znížila celková chudoba v 90. rokoch o približne 20 percent, počet chronicky podvyživených ľudí v rozvojových krajinách sa znížil iba čiastočne.

U nás je problém hladu okrajovou záležitosťou. Preto do popredia vystupuje problém zdravej výživy. Preto aj naša škola využila Svetový deň zdravej výživy hlavne na propagácia zdravého stravovania pomocou násteniek vo vestibule školy a na prvom poschodí. Dosiahnuť absolútnu dokonalosť v dodržiavaní zdravého stravovania je vylúčené, pretože ani odborníci sa presne nezhodujú na konkrétnych pravidlách správnej životosprávy. Najznámejším a azda najviac využívaným pomocníkom pri dodržiavaní zásad zdravej stravy je POTRAVINOVÁ PYRAMÍDA. Na propagačných nástenkách je jej asi najznámejšia podoba, ale je tam aj novinka, s ktorou prišli vedci z Harvard School of Public Health a Harvard Medical School. V rámci aktivít , ktoré boli súčasťou TÝŽDŇA RACIONÁLNEJ VÝŽIVY sa žiaci zúčastnili odbornej prednášky. Prednášajúcou bola RNDr. Monika Švandová, ktorá je pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v oddelení podpory zdravia.
Vyvrcholením týždňa racionálnej výživy bol 25. X. 2013 super obed, ktorý pozostával zo cícerovej polievky, lososa, zemiakov na masle s bylinkami, zeleninového šaláta a čaju. Tento obed bol zaplatený žiakom z prostriedkov CFRZ. Viacerí z nich boli v jedálni prvýkrát a treba veriť, že aj táto akcia ich presvedčí o výhodách stravovania v našej jedálni a tak rozšíria počty stravníkov z radov žiakov.
Poznámka : Fotogaléria je rozdelená na tri časti. Prvá je zameraná na propagáciu Svetového dňa výživy a Týždňa racionálnej výživy na nástenkách. V druhej časti sú zábery z odbornej prednášky na tému racionálnej výživy a tretia časť dokumentuje atmosféru počas racionálneho obeda .
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o racionálnej výžive môžete využiť napr. túto stránku: http://zdravie.cvicte.sk/zdravie-1/16-oktober-ako-svetovy-den-vyzivy-vyzyva-k-zdrav

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Propagácia SVETOVÉHO DŇA VÝŽIVY na prvom poschodí.
Propagácia SVETOVÉHO DŇA ZDRAVEJ VÝŽIVY a akcií
organizovaných v rámci TÝŽDŇA
Učebňa č. 4 sa pomaly zapĺňa.
24. X. 2013 Prednáška RNDr. Mo
Vyvrcholením aktivít bol super obed, ktorý
pozostával zo cícerovej poliev
PRAJEME SI DOBRÚ CHUŤ !
Chutilo aj pedagógom.
Treba poďakovať pracovníčkam našej kuchyne, že bez
problémov zvládli nárast počtu
ZJEM - NEZJEM ?
BEZ KOMENTÁRA !