EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

26. IX. 2013 PRVÁ ODBORNÁ EXKURZIA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

26. IX. 2013 " odštartovali "  v tomto školskom roku odborné exkkurzie žiaci I.P zo študijného odboru potravinárstvo so zameraním na podnikanie v potravinárstve. V rámci predmetu prax absolvovali prehliadku ČOV v Ondrašovej, Pôvodne bola exkurzia naplánovaná do objektov úpravne vody v Demänovej, ale   pracovníčka  , ktorá mala našich žiakov sprevádzať, musela pre iné pracovné povinnosti exkurziu  zrušiť a ako náhradu zabezpečila exkurziu do  ČOV v Ondrašovej. Počas  exkurzie poskytol žiakom odborný výklad pracovník ČOV. V rámci neho získali žiaci  informácie o technologickom postupe čistenia odpadových vôd a mali možnosť priamo sledovať postup čistenia odpadových vôd . ČOV patrí do správy Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá okrem odvádzania a likvidácie odpadových vôd z verejných kanalizácií, zabezpečuje v rámci hlavných činnosti, výrobu a dodávku pitnej vody z verejných vodovodov.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

2. III. 2011 EXKURZIA  III.ŽP - ČOV ONDRAŠOVÁ :

www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

Za chvíľu odchádzame.
" Na mieste činu "
Začal sa odborný výklad.
Informácie z celého čiastiaceh
O tom, že exkurzia bola zaujímavá svedčí aj
fotografovanie jednotlivých pr
ČOV patrí pod správu LVS, a.s.
Hhlavné činností spoločnosti s