EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

14. VI. 2013 ZAČIATOK ZELENEJ ŽATVY

Viacerí z nás určite zaregistrovali, že sa v posledných rokoch nevyužíva poľnohospodárska pôda v takom rozsahu ako to bolo v minulosti. Táto situácia je aktuálna aj pre najbližšie okolie školy, kde jeden pozemok trvalého trávneho porastu sa využíval sporadicky a druhý sa nekosil už niekoľko rokov. Aj keď pozemky nie sú majetkom školy, vedenie školy sa po dohode s majiteľmi rozhodlo ich pokosiť a z pokoseného porastu vyrobiť kvalitné seno. Týmto rozhodnutím sa sledovali dva ciele. Nešlo len o skrášlenie okolia mimo školy, ale pracovnými operáciami, ktoré sa robia pri technologickom postupe výroby sena, získajú žiaci praktické návyky s ovládania poľnohospodárskej techniky použitej pri výrobe sena. Dorobené seno bude súčasťou kŕmnych dávok pre kone v Liptovskej Sielnici, kde máme pracovisko pre vyučovanie praxe v študijnom odbore chov koní a jazdectvo.

Realizácia uvedených zámerov sa začala 14. VI. 2013 pokosením porastu na obidvoch pozemkoch. Pôvodný zámer rozhodenia riadkov v popoludňajších  sa aj napriek peknému počasiu nezrealizoval, lebo rastlinná hmota musí viac  preschnúť. Náš starší typ kombinovaného obracača a zhrňovača by mal problémy poradiť si hrúbkou hmoty na riadkoch, kvôli dobrej úrode. Štartovný deň zelenej žatvy bol v réžii MOV Stanislava Žalúdeka a žiakov II.A Martina Peterca a Pavla Tholta. Súčasne treba pochváliť prácu žiakov učebného odboru z I.AM a II.AM, ktorí pod vedením hlavného majstra OV Dušana Juríka „vzkriesili“ k životu kombinovaný obracač a zhrňovač, lebo bol v nefunkčnom stave.
Na záver fotogalérie prinášame pohľad na náš areál, ktorý aj vďaka pravidelnému koseniu sa môže zaradiť medzi najkrajšie školské areály v širokom okolí.

autor: T.H

Fotogaléria

Posledné pokyny pred začiatkom zelenej žatvy od
ZRPČ Mgr. Jána Maruškina pre M
A ide sa na vec !
Výsledok kosby prvého pozemku, ktorý sa kosil
sporadicky.
Druhý pozemok, ktorý má väčšiu plochu, sa nekosil
dlhšiu dobu.
Ak sa nič nestane, sena by mohlo byť slušné
množstvo.
Vzkriesený kombinovaný rozhadzovač - zhrňovač do
funkčného stavu zásluhou žiako
Aj kosenie areálu sa podpisuje k jeho estetizácii.
K dobrému pocitu z areálu školy prispievajú
aj kvitnúce rastliny.