EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

25. II. - 28. II. 2013 ÚSPECH NAŠEJ ŽIAČKY NA SÚŤAŽI ORGANIZOVANEJ V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY V PARÍŽI

Naša škola využila ponuku od organizátorov jubilejného 50. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY v Paríži, prihlásiť jedného žiaka do Medzinárodnej súťaže mladých  hodnotiteľov zovňajšku  / exteriéru / hovädzieho dobytka. Táto súťaž bola súčasťou sprievodných akcií v rámci samotnej výstavy. Žiačkou, ktorá reprezentovala nielen našu školu, ale aj Slovenskú republiku bola Zuzka UŽÍKOVÁ III.ŽP.

Svoju úlohu zvládla veľmi dobre, lebo sa v konkurencii 43 žiakov zo 23 európskych štátov umiestnila na 16. MIESTE.   Ak vezmeme do úvahy to, že súťažiaci boli väčšinou žiaci, ktorí už mali z podobných medzinárodných súťaží bohaté skúsenosti a pracujú na svojich rodinných farmách, považujeme tento výsledok za veľký úspech. Zuzka sa predviedla nielen ako veľká bojovníčka, ale aj ako hrdá Slovenka verná svojmu Važcu, Nenechala si ujsť príležitosť, aby sa pod hrdou Eiffelovkou nepochválila svojim prekrásnym važeckým krojom stovkám turistov z celého sveta. Vedenie  školy preto vyjadruje poďakovanie nielen za veľmi pekné umiestnenie, ale aj za reprezentáciu školy a SR .

Poznámka : Príspevok budeme dopĺňať o informácie a fotogalériu od obidvoch členiek naše výpravy, lebo Zuzku UŽÍKOVÚ sprevádzala pani profesorka Ing. Zuza LOVÁSOVÁ. Práve prvý doplňujúci príspevok je od pani profesorky.

 

 

 

SÚŤAŽ MLADÝCH ŠTUDENTOV V RÁMCI
MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY V PARÍŽI
25. – 28. 2. 2013
 
            Začiatkom decembra sa učiteľom SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši naskytla príležitosť prihlásiť jedného študenta na medzinárodnú súťaž v posudzovaní hovädzieho dobytka v rámci už známej Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy v Paríži, ktorá sa konala v týchto dňoch. Súťaž mladých je jednou z mnohých sprievodných akcií výstavy. Učitelia sa teda ponuky ujali, vybrali žiačku 3. ročníka, Zuzku Užíkovú z Važca, poľnohospodárku celým svojim srdiečkom. Zuzka sa na súťaž pripravovala za pomoci odborníkov zo školy aj mimo, a tak v pondelok 25. februára, keď všetci stredoslovenskí žiaci nastúpili na jarné prázdniny, Zuzka nastúpila do lietadla smer Paríž - nadšená, plná očakávania a trošku aj obáv z medzinárodnej konkurencie.
            Súťaže sa zúčastnilo spolu 43 študentov z 23 európskych štátov. Naša Zuzana sa umiestnila nakoniec na krásnom 16-tom mieste. Ak vezmeme do úvahy to, že súťažiaci boli väčšinou študenti, ktorí už mali z podobných medzinárodných súťaží bohaté skúsenosti, považujeme tento výsledok za veľký úspech Zuzky Užíkovej, ale aj učiteľa predmetov zameraných na živočíšnu výrobu Ing. Tibora Hugáňa, ktorý ju na túto súťaž nielen pripravoval, ale  pre ňu  pripravil aj študijný materiál  pre hodnotenie zovňajšku HD.  Získanie praktických návykov v tejto oblasti zabezpečil  Ing. Milan Hubka, vedúci  Regionálneho strediska Plemenárskych služieb SR, š.p. v Liptovskom Mikuláši   na farme PD Smrečany.
 Zuzka sa predviedla nielen ako veľká bojovníčka, ale aj ako hrdá slovenka verná svojmu Važcu, Nenechala si ujsť príležitosť, aby sa pod hrdou Eiffelovkou nepochválila svojim prekrásnym važeckým krojom stovkám turistov z celého sveta. Zuzka, gratulujeme.
            Sprievodnou akciou tejto súťaže bolo aj predstavenie jednotlivých krajín, prostredníctvom produktov, typických pre svoje regióny. My sme predstavili liptovské syry, ktoré nám sponzorsky poskytlo Poľnohospodárske družstvo vo Východnej, ktorému touto cestou ďakujeme. Syry obstáli v širokej konkurencii na výbornú.
            To, že poľnohospodárstvo má významné postavenie vo francúzskom hospodárstve, dokázal aj francúzsky minister poľnohospodárstva, bývalý učiteľ poľnohospodárskej školy, ktorý prišiel pozdraviť súťažiacich a zotrval v ich prítomnosti celý večer.
 
Príspevok od Zuzky UŽÍKOVEJ III.ŽP
 
PARÍŽ 2013
Ani vo sne sa mi nesnívalo, že jarné prázdniny strávim v tak úžasnom meste ako je Paríž. Najviac som sa však tešila na môj prvý let. Bola to nádhera a cítila som sa ako v nebi. Čo sa týka súťaže, bola to pre mňa obrovská skúsenosť. S výsledkom hodnotenia exteriéru vybratých plemien som bola celkom spokojná. Milujem zvieratá  a preto som si výstavu užívala plnými dúškami. Po súťaži som mohla obdivovať krásy Paríža.  Eiffelovka bola krásna a ešte krajší bol z nej  pohľad na Paríž. Nemohla som si odpustiť pri Eiffelovke odfotiť sa v našom kroji a ukázať svetu na čom som hrdá. Veľmi som sa tešila na Notre Dame. Nesklamal, bol neuveriteľný. Hneď som si spomenula na román Chrám matky Božej v Paríži. Všetko čo som počas pobytu zažila, bolo prekrásne a som rada, že mi pani profesorka Lovásová dala možnosť zúčastniť sa tohto pobytu. Veľmi jej za to ďakujem a nezabudnem na to, ako nám bolo parádne. Súčasne ďakujem aj pánu profesorovi Ing. Hugáňovi, ktorý mal so mnou veľkú trpezlivosť a svedomite ma na súťaž pripravoval a za získanie praktických návykov v oblasti hodnotenia exteriéru HD, vedúcemu Regionálneho strediska Plemenárskych služieb SR,š.p. v Liptovskom Mikulláši Ing. Milanovi Hubkovi

autor: Z.U, Z.L, T.H

Fotogaléria

Začína sa druhá etapa cesty do Paríža.
Letisková hala letiska Swecha
Správna dvojka letí v ústrety novému poznaniu.
Let bol bez problémov.
Prvá strava na francúzskej pôde.
Jeden zo vstupov do areálu, kde sa konal
jubilejný 50. ROČNÍK MEDZINÁRO
Zoznamovanie s výstavnou plochou, kde boli
rozmanité produkty aj rastlinn
Bude to dobré ? URČITE ÁNO !
Hudobný doprovod sprevádzal aj
nástup zvierat pre hodnotenie
Miesto činu. Predvádzacia aréna.
A už prichádzajú krásavci a krásavkyne na
na hodnotenie zovňajšku.
Kolekciu zvierat tvorili plemená
CHAROLLAISKÝ DOBYTOK - mäsové
Začiatok vlastnej súťaže.
Vyplňovanie HODNOTIACEHO HÁRKU.
Spolupráca si našla miesto aj na tejto súťaži.
Radenie so súťažiacimi zo ČR.
Súčasťou súťaže mladých hodnotiteľov zovňajšku
hovädzieho dobytka, bola aj sp
Ochutnávka bola miestom aj na nadväzovanie nových
pracovných kontaktov aj pre bu
Zuzka ochutnávku spestrila aj tým, že ponúkala
naše produkty v kroji.
Začiatok slávnostného ceremoniálu vyhodnotenia
súťaže.
Svojou prítomnosťou a bezprostrednosťou
súťažiacich zaujal minister pô
Diplom pre našu reprezentantku
Zuzku UŽÍKOVÚ III.ŽP
Ešte spoločné foto so súťažiacimi,s ktorými
sa nadviazali srdečnejšie vzťa
50. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ
POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY bol
Poďme sa nimi, aspoň z časti, zoznámiť !
Určite dáte za pravdu, že bolo čo obdivovať.
Čo by to bol za pobyt v Paríži, keby sme
nevychutnali jeho kultúrne a h
Zuzka aj túto stránku pobytu využila na
propagáciu nášho regiónu a Slo
Kamaráti z ČR.
Kŕmenie holubov pod Víťaznym oblúkom sa nieslo vo
veselej atmosfére.
Prehliadka Paríža a jeho pamätihodnoti pokračuje
Ešte posledný pohľad na nočnú Eiffelovku a
ide sa spať, lebo zajtra sa id
Aj let z Paríža do Viedne bol bez komplikácií.
K spokojnosti pri hodnotení pobytu
v Paríži prispieval aj pekný p
Za chvíľu pristávame a potom je len na skok domov.
VEDENIE ŠKOLY VYJADRUJE POĎAKO

Prílohy

.AVIKrátke video 1
.AVIKrátke video 2
.JPGDIPLOM ZA UMIESTNENIE
.jpgVÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. ČASŤ
.jpgVÝSLEDKOVÁ LISTINA 2.ČASŤ
.jpgVÝSLEDKOVÁ LISTINA 3.ČASŤ
.docMETODIKA HODNOTENIA ZOVŇAJŠKU MÄSOVÝCH PLEMIEN
Študijný materiál pre potreby
.docMETODIKA HODNOTENIA ZOVŇAJŠKU MLIEKOVÝCH PLEMIEN
Pre potreby súťaže vypracoval