EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

XXI. SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Dnes si už po 21.krát pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Vo svete je týmto smrteľným ochorením nakazených viac ako 33 miliónov ľudí, pričom až 2 milióny z nich mu ročne podľahnú. Aj keď je toto ochorenie zatiaľ celoživotné, odborníci sa zhodujú, že pacienti infikovaní vírusom HIV majú možnosť liečby. Tá môže predĺžiť a skvalitniť ich život. Treba však prísť včas.

AIDS - pandémia, ktorá nás každoročne pripravuje o matky, otcov, deti, známych či priateľov. Prenáša sa najmä nechráneným pohlavným stykom, injekčnou striekačkou alebo telesnými tekutinami infikovaného. Spôsobuje úplnú stratu imunity a v konečnom štádiu smrť. Kto si myslí, že jeho sa tento problém netýka, môže sa trpko mýliť. Ján Mikas, vedúci odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva: "Od roku 1985 až k 30. 9. 2009 v SR bolo u občanov SR potvrdených 309 prípadov HIV, u 55 sa vyvinulo terminálne štádium AIDS a 35 občanov SR na AIDS zomrelo."

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa budú dnes na celom Slovensku konať podujatia, kde sa ľudia môžu o tejto zákernej chorobe dozvedieť viac. Prezident mládeže SČK Tibor Vyslocký: "V rôznych mestách na celom Slovensku sa približne o 17. h začne sviečkový pochod, ktorý organizujeme už 13.krát. Cieľom pochodu je upozorniť na problematiku HIV a AIDS na Slovensku, taktiež upozorniť na to, že tento problém sa netýka len jednotlivca, ale celej spoločnosti."

Keďže napriek pokroku v liečbe zostáva AIDS stále nevyliečiteľné, najvýznamnejšou zostáva aj naďalej
prevencia.
/ Informácie sú čerpané z raňajšieho vysielania SRO 1 /

Naša škola neostala bokom a tak ako v predchádzajúcich rokoch pripravili študenti celý rad propagačno - náučných akcií. Ťažisko informovania o riziku ochorenia a prevencie tvorila centrálna nástenka, ktorú využíva ŽŠR. Na nej boli umiestnené infoletáky. Aj tohto roku bol hlavným pútačom podujatia veľkoplošný plagát s tématikou AIDS. Súčasťou podujatia bolo rozdávanie červených stužiek, premietanie DVD v triedach a čítanie príbehu zo života mladých ľudí , ktorí boli vystavení riziku ochorenia na AIDS

Vedomostnú úroveň poznania príčin a prevencie AIDS mapoval vedomostný test, ktorí vyplnili triedy, ktoré boli na teoretickom vyučovaní. Vyhodnotenie je pre väčšiu prehľadnosť spracované v % .

9,25% respondentov urobilo 2 chyby v teste.
20,37% respondentov urobilo 3 chyby v teste
31,48% respondentov urobilo 4 chyby v teste
18,51% respondentov urobilo 5 chýb v teste
7,40 % respondentov urobilo 6 chýb v teste
11,11% respondentov urobilo 7 chýb v teste
1, 851% respondentov urobilo 9 chýb v teste

Všetky sprievodné akcie boli pod réžiou hlavne študentov III.ŠP za čo im riaditeľstvo SOŠP vyjadruje poďakovanie.
/POZNÁMKA : Záujemcovia, ktorí si nemohli z rôznych príčin overiť svoju úroveň vedomosti z problematiky boja a prevencie proti AIDS nájdu v prílohách uvedený test aj so správnymi odpoveďami.


V prípade, že chcete porovnať atmosféru XX. SVETOVÉHO DŇA BOJA PROTI AIDS z minulého školského roku, kliknite na jeho označenie: XX Svetový deň boja proti AIDS.

autor: T.H

Fotogaléria

CENTRÁLNA NÁSTENKA
Venovaná problematike prevenci
FRAGMENTY CENTRÁLNEJ NÁSTENKY
Súčasťou nástenky boli aj info
PLAGÁTOVÝ PÚTAČ
Na podporu informovanosti bol
ŠTUDENTKY III.ŠP
Hlavnými organizátorkami akcií
Milan POVOLNÝ II.A
Rozdávanie symbolu SVETOVÉHO D

Prílohy

.docVEDOMOSTNÝ TEST
PREVENCIA A BOJ PROTI AIDS
.docPRÍBEH NA AKTUÁLNU TÉMU