Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

HISTÓRIA PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM.

Už pri slávnostnom otvorení školského roku 2010/2011 bolo vedením školy skonštatované, že školský rok 2010/2011 bude v znamení významných výročí historických predchodkýň našej školy. Prvé významné výročie sme si pripomenuli hneď pri otvorení školského roku.

Išlo o 50. VÝROČIE VZNIKU SPTŠ V RÁZTOKÁCH.

 Jej vznikom sa začala písať história študijných poľnohospodárskych odborov na Liptove. / Podrobnejšie informácie o histórii pôsobenia poľnohospodáskeho školstva v Ráztokách získate v prílohách  : www.zsslm.sk/index.php /

Druhým významným výročím je :

140. VÝROČIE VZNIKU PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM V LIPTOVSKOM HRÁDKU.

Túto školu,  ako skonštatoval v predchádzajúcom príspevku pán riaditeľ Ing. Krčmárek, môžeme považovať za našu najslávnejšiu historickú predchodkyňu na ktorú môžeme byť oprávnene hrdí. Preto sme sa rozhodli obohatiť informáciu o tomto významnom výročí tak, ako sme to urobili pri výročí vzniku SPTŠ v Ráztokách, časťou pripravovanej práce o histórii, súčasnosti a možnej budúcnosti našej školy, ktorá mapuje históriu vzniku školy v Liptovskom Hrádku.

autor: A.H T.H

Fotogaléria

RODOKMEŇ ŠKOLY
PREHĽAD HISTORICKÝCH VÝROČÍ ŠKOLY
ROKY 2011 a 2012
BUDOVA ŠKOLY 20. roky XX. STOROČIA
BUDOVA ŠKOLY
1965
BUDOVA ŠKOLY 1986
BUDOVA ŠKOLY
1998
BUDOVA ŠKOLY
január 2011
BUDOVA ŠKOLY
január 2011
BUDOVA ŠKOLY
Pamätná tabula na budove školy
január 2011

Prílohy

.pdfČASŤ PRÁCE O HISTÓRII A SÚČASNOSTI SOŠP
Prvá poľnohospodárska škola s