EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

PRAVIDLÁ PRI PRÁCI S POČITAČOM V UČEBNI INFORMATIKY

Všeobecné pravidlá

· V učebni je zakázané používať mobilný telefón.

· V učebni je bezprašné prostredie, vstup je povolený  len v prezuvkách.

· Žiakom je zakázané pracovať a pohybovať sa v učebni bez dozoru pedagóga.

·  Používateľ si pri začatí práce skontroluje svoje pracovné miesto a ak by sa vyskytli akékoľvek problémy, (hardvérové, softvérové, kabeláž...) okamžite to nahlási učiteľovi. Je povinný skontrolovať hlavne slúchadlá, klávesnicu myš a monitor. V prípade, že tak neurobí a vyskytne sa na tomto počítači problém, bude braný za toho, kto problém spôsobil.

·   Používateľ počas vyučovacej hodiny nesmie samovoľne pracovať s počítačom a musí sa riadiť pokynmi učiteľa.

·     Je zakázané bez povolenia inštalovať na počítače softvér.

·  Je zakázané používať počítače na tvorbu, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov s vulgárnym obsahom, pornografiou, urážlivých materiálov, či materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť a to i v rámci diskusných skupín.

·  Je zakázané navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny softvér, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má učiteľ právo rozhodnúť, či je materiál na stránke kontroverzný).

·  Je zakázané bez súhlasu učiteľa meniť systémové nastavenia počítača.

·  V čase najväčšej prevádzky (5 a viac užívateľov) je obmedzené sťahovanie súborov z Internetu.

·  Je zakázané poškodzovať myšku  a klávesnicu nešetrným zaobchádzaním.

·  Je zakázané dotýkať sa monitora, skrinky počítača a akejkoľvek kabeláže (s výnimkou kábla k slúchadlám, myšky a klávesnice)

·  Je zakázané pokúšať sa preniknúť do iných sietí a počítačových systémov pripojených na Internet, hľadať cesty na získanie neoprávneného prístupu, snažiť sa získať cudzie heslá a informácie, smerujúce k nabúraniu iných systémov.

·  Používanie tlačiarne musí povoliť učiteľ.

·  Je zakázané prevádzkovať v sieti Internet činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a s morálnymi a etickými princípmi.

·  Je zakázané vynášať z učebne hardvér, softvér, kabeláž, knihy a ďalšie veci. Pri ukončení práce v učebni používateľ oznámi učiteľovi koniec svojej práce.

 

V počítačovej učebni:

·  Je zakázané vedome narúšať prácu ostatných užívateľov, napríklad hlasnými zvukmi z počítača alebo prostredníctvom počítačovej siete.

·  Ja zakázané zvyšovať hlas a narúšať týmto prácu v učebni. V učebni je nevyhnutné dodržiavať zásady slušnosti.

·  Pri ukončení práce je používateľ povinný odhlásiť sa a nechať svoje miesto v pôvodnom stave (uložiť slúchadlá, klávesnicu, podložku a myš)

·  Je zakázané pri počítačoch jesť alebo piť.

Postihy pri porušení pravidiel:

·  Používateľ hradí v plnej výške vedome spôsobenú hmotnú škodu.

·  Používateľovi sa dočasne zakáže vstup do učebne.

 

·    Nerešpektovanie uvedených pravidiel je považované za hrubé porušenie školského poriadku.

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 2.9.2010

 

 

 

 

autor: K.V T.H

Fotogaléria

Prílohy

.docPRAVIDLÁ PRI PRÁCI S POČITAČOM V UČEB. INFORMATIKY