Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

OSLAVY 50. VÝROČIA VZNIKU SPTŠ

Súčasťou programu slávnostného začiatku školského roka 2010/2011 na Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši boli aj oslavy 50. VÝROČIA vzniku STREDNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ TEHNICKEJ ŠKOLY v RÁZTOKÁCH , ktorá začala  svoju činnosť otvorením prvého ročníka študijného odboru pestovateľ-chovateľ v školskom roku 1960/61.

 

Škola v Ráztokách je jednou z našich priamych historických predchodkýň a  svoju históriu začala písať ešte pred vznikom SPTŠ.

Prípravou na jej zriadenie bol  výnos Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy z 10.januára 1946 , ktorým bola odčlenená správa  ŠTÁTNEJ  ODBORNEJ  ŠKOLY  od   ŠTÁTNEJ  DREVÁRSKO  PILIARSKEJ  A  HÁJNICKEJ  ŠKOLY  v Liptovskom Hrádku a od 1. septembra 1946 bola táto škola preložená do RÁZTOK na skonfiškovaný majetok bývalého vlastníka , maďarského štátneho občana diplomata Dr. P. MATUŠKU. Tento majetok v podobe pôdy predstavoval základ školského majetku rozlohe 180 ha, ktorý bol neskôr rozšírený až na výmeru 270 ha.

 

Na nové miesto pôsobenia bola škola premiestnená z Liptovského Hrádku v rokoch 1946 – 1947. Pre zamestnancov bolo postavených 6 domov s 12 bytovými jednotkami a v rokoch 1947 až 1951 boli postavené hospodárske budovy- výkrmňa, konská maštaľ, matečník, stodola, silážne jamy a garáže s dielňami.

Samotné vyučovanie sa začalo v septembri 1948. Prvým riaditeľom školy bol Michal HURŇÁK. Ďalšími pracovníkmi školy a školského majetku boli Richard BELLUŠ , Mária HURŇÁKOVÁ a na školskom majetku asistent Ján DEDINA. Títo vedúci pracovníci vyučovali a spravovali ešte aj bývalý školský majetok v Liptovskom Hrádku a majetok v Lubely. 

 

Počas svojej existencie od školského roku 1948/ 1949 do školského roku 1963/1964 prešla škola viacerými reorganizáciami. Začínala ako dvojročná ŠTÁTNA ROĽNÍCKA ŠKOLA  smeru chovateľsko – dobytkárskeho. Prelomovým rokom bol začiatok školského roku 1960/1961, kedy otvorením prvého ročníka študijného odboru pestovateľ-chovateľ vznikla SPTŠ. Do prvého ročníka bolo prijatých 32 žiakov. Pedagogický zbor pozostával z riaditeľa školy R. BELLUŠA, učiteľov T. BELLUŠOVEJ, J. BAČKORA, Z. PIETEROVEJ, J. DUBOVCA, V. DROPPU a správcu školského majetku J.ČERVEŇA. Okrem nich vyučovali všeobecnovzdelávacie predmety traja externí vyučujúci. História samotnej SPTŠ v Ráztokách bola krátka, lebo už v školskom roku 1963/1964 bola premiestnená do Demänovej, kde v tomto školskom roku maturovali študenti prijatí v školskom roku 1960/1961   do Ráztok. Z pôvodného počtu 32 študentov úspešne ukončilo štúdium 22 študentov, ktorí sa týmto stali prvými absolventmi študijného odboru pestovateľ-chovateľ.

 

SPTŠ pôsobila v Demänovej do školského roku 1966/1967, kedy sa premiestnila, na tú dobu do jedneho z najlepšie vybavených školských areálov v mestskej časti Liptovského Mikuláša, do Palúdzkej na Petrovičovom  nábreží. V rámci projektu zlučovania škôl bola škola zlúčená v školskom roku 2001/2002 so Stredným odborným učilišťom poľnohospodárskym a premiestnila sa do jeho priestorov v Palúdzkej na Demänovskej ceste. Zlúčením vznikla  Združená stredná škola poľnohospodárska, ktorá prešla v posledných školských rokov viacerými zmenami názvu a v súčasnosti je jej názov Stredná odborná škola polytechnická.

Podrobnejšiu históriou tejto školy nájdete v prílohách a na INFO - nástenke vo vestibule školy.

 

 

 

 

ZOZNAM PRVÝCH ABSOLVENTOV V ŠTUDIJNOM ODBORE PESTOVATEĽ – CHOVATEĽ

 

SPTŠ RÁZTOKY     / Šk. rok 1960/61, 1961/62, 1962/63 /                                                                          

SPTŠ DEMÄNOVÁ   Šk. rok 1963/64 /

POZNÁMKA :  PRE ÚPLNOSŤ UVÁDZAME KOMPLETNÝ ZOZNAM AJ S ABSOLVENTAMI, KTORÍ BOHUŽIAĽ UŽ NIE SU MEDZI NAMI

 

Č. k.

Meno a priezvisko

Č.k.

Meno a priezvisko

1/

Magdaléna CVOLINGOVÁ

13/

Borislav ONDREJKA

2/

Igor FRANKLIN

14/

Štefan PEŤO

3/

Ervin GLEMBA

15/

Margaréta PEŤOVÁ

4/

Iveta HÁNOVÁ

16/

Darina PISARČÍKOVÁ

5/

Margita HARMANOVÁ

17/

Danica PODOLSKÁ

6/

Štefánia JANČIOVÁ

18//

Gabriela PRCINOVA

7/

Ida KASANICKÁ

19/

Marta REMENÍKOVÁ

8/

Dušan KELLO

20/

Milan REPČÍK

9/

Elena LOPATKOVÁ

21/

Bohuslav ROLKO

10/

Alojzia MARKOVÁ

22/

Tibor SEKAN

11/

Ján MATEJKA

23/

Dušan STROMKO

12/

Vladimír MLYNARČÍK

24/

Ivan VOZÁRIK

 


 

 

 

autor: T.H A.O

Fotogaléria

NÁSTENKA - HISTÓRIA ŠKOLY V RÁZTOKÁCH
NÁSTENKA - HISTÓRIA ŠKOLY V RÁZTOKÁCH

Prílohy

.pdfČASŤ PRÁCE O HISTÓRII A SÚČASNOSTI SOŠP
Ráztoky a Demänová