EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

9.XII.2009 DAROVANIE KRVI ŠTUDENTAMI SOŠP

Slovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom. Medzi jednu z hlavných aktivít SČK patri aj organizačné zabezpečenie darcovstva krvi . Pri príležitosti 17 výročia uznania SČK za jedinú národnú spoločnosť ČK pôsobiacu na území SR, darovali krv študenti IV.ŽP a jeden študent zo III.ŽP.

 DARCOVIA KRVI  IV.ŽP

1/ Katarína ČATLOCHOVÁ
2/ Michal ČIPKA
3/ Rastislav KOSTOLNÝ
4/ Mária LIKAVCOVÁ
5/ Petra MESÁROŠOVÁ
6/ Vladimír RYSULA
7/ Michal VITEKER

DARCA KRVI  III.ŽP

1/ Ján GOČ

DARCOVIA KRVI  IV.ŠP

1/ Ivona KOMENDÁKOVÁ

Za tento prístup k darovaniu krvi im treba vysloviť poďakovanie . Pre tých, ktorí by ich chceli nasledovať ponúkame v prílohách niekoľko informácií, ktoré sa týkajú darovania krvi.

 


 

 

autor: T.H

Prílohy

.docNIEČO O DAROVANÍ KRVI.