EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Priamy nájom 001-SOŠPLM/2023

Predmetom priameho nájmu je: nebytový priestor o celkovej výmere 1,00 m2 nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 669, postavenej na pozemku parc. KN-C č. 1747, zapísanej na liste vlastníctva č. 5270. 

Bližšie informácie nájdete v prílohe. 

autor: Ing. František Fides

Prílohy

.pdfPriamy nájom