Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Správa o VV činnosti za školský rok 2020/2021

V prílohe sa nachádza správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.

autor: Ing. František Fides

Prílohy

.pdfSpráva o VV činnosti za školský rok 2020/2021