EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

REPORTÁŽ FARMÁRSKEJ REVUE Z GAZDOVSTVA RODINY VOJTKOVCOV

13.11.2021 priniesla relácia FARMÁRSKA REVUE  zaujímavú reportáž z gazdovstva rodiny VOJTKOVCOV. Ich rodinná farma sa síce nachádza na Gemeri v obci Rochovce, ale okrajovo sa obsah reportáže týka aj našej školy. Na rodinnej farme pracujú, okrem rodičov, aj ich tri dcéry. Najstaršia z nich je naša bývalá žiačka Kristína Vojtková, ktorá úspešne ukončila štúdium  v školskom roku 2018/2019 v študijnom odbore agropodnikanie – agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva a v súčasnosti študuje na PU Nitra. Aj keď v reportáži dominuje jej mladšia sestra Karolína Vojtková, ktorá získala cenu Farmárskej revue v celoslovenskej súťaží Môj život na gazdovstve, Kristína dostala dostatočný priestor na vyjadrenie svojho postoja k práci na rodinnej farme. Potešili nás jej slová, že z jednou z možnosti, ktorej by sa chcela venovať na rodinnej farme, po ukončení štúdia na PU Nitra, je oblasť rozvíjania agroturistiky, spojenej s chovom koní a jazdectvom. Solídne základy, pre túto oblasť podnikania, získala už na našej škole. O jej zapálenosti pre agroturistiku, už na našej škole, svedčí fakt, že bola hybnou silou súťažného družstva našej školy, ktoré získalo v školskom roku 2017/2018 I. MIESTO v celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne – kategória Najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu. O svoje dojmy zo súťaže sa podelila v rozhovore pre našu www. stránku. S radosťou môžeme konštatovať, že aj medzi súčasnými žiakmi školy sú takí, ktorí by chceli svoj profesijný život orientovať na prácu v rodinných farmách. Medzi takýchto zanietencov pre prácu v rodinnej farme patrí napr. Alžbeta Vlčková IV.A, študijný odbor agropodnikanie – agroturistika, ktorá svoj vzťah k práci na rodinnej farme dokumentovala zapojením do celoslovenskej súťaže Môj život na gazdovstve. V tom istom študijnom odbore  ukončil štúdium,v minulom školskom roku,  Ľuboš Tekeljak, ktorý tiež pokračuje v štúdiu na PU Nitra. Jeho video Môj život na gazdovstve získalo cenu Mladých farmárov Slovenska a stalo sa aj súčasťou trojvidea, ktoré získalo na Medzinárodnom festivale AGROFILM 2021 cenu RTVS za najlepší propagačný film.

SÚVISIACE INFORMÁCIE 

13.11.2021 RELÁCIA FARMÁRSKA REVUE : tu                                                                                              

/ reportáž z gazdovstva rodiny Vojtkovcov začína od 1,36  minúty /

22.3.2018 ROZHOVOR s Krístínou VOJTKOVOU po získaní I. MIESTA V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI - VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE : tu

SÚŤAŽNÉ VIDEÁ : Môj život na gazdovstve.

Karolína VOJTKOVÁ : tu

Alžbeta VLČKOVÁ : tu

Ľuboš TEKELJAK : tu

autor: T.H

Fotogaléria