EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA DO 11. ROČNÍKA SÚŤAŽE STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER.

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja organizuje tento školský rok už 11. ROČNÍK SÚŤAŽE STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER. Termín zaslania prihlášok je stanovený na 30. november 2021. Bližšie informácie o súťaži nájdete v prílohách. V prípade záujmu o prihlásenie súťaže kontaktujte učiteľov odborných predmetov alebo predsedov predmetových komisií.  / za poľnohospodárske odbory Ing. Ilavská a za strojárske  odbory Ing. Morávek /

Do súťaže je možné prihlásiť aj zámery, ktoré boli vypracované v rámci odborných predmetov, rôznych olympiád, SOČ a pod. Vzhľadom na to, že sa v minulých školských rokoch do súťaží podobného zamerania úspešne  zapojili viacerí naši žiaci / napr. Alžbeta Vlčková, Ľuboš Tekeljak /, bude mať, aj táto súťaž,  pozitívny ohlas u žiakov našej školy.

 

 SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2020/2021

SKVELÝ ÚSPECH ĽUBOŠA TEKELJAKA V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI : Môj život na vidieku                 + články obsahovo zamerané na účasť našich žiakov v súťažiach organizovaných vydavateľstvo SLOVENSKÝ CHOV : tu

 

 

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.pdfPODMIENKY ÚČASTI
11. ROČNÍK SÚŤAŽE STREDOŠKOLSK
.pdfSCHÉMA OCENENIA STREDOŠKOLÁKOV
11. ROČNÍK STREDOŠKOLSKÝ PODNI