EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

VÝSTAVA INTERLAVEX 2009

Dňa 14.X.2009 sa študenti 1.AM a 2.AM zúčastnili VÝSTAVY INTERLAVEX 2009, ktorej súčasťou bol XXXVIII. ROČNÍK DNI LANOVIEK A LYŽIARSKYCH VLEKOV a XII. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY HORSKEJ TECHNIKY. Už tradičným organizátorom bolo horské stredisko PODBÁNSKE - hotel PERMON

Súčasťou podujjatia bolo aj valné zhromaždenie organizátorského združenia Lavex a sprievodná odborná konferencia s ústredným mottom: Je len hospodárska kríza krízou cestovného ruchu na Slovensku?

Možnosť výstavnej prezentácie Interlavex 2009 využilo viac ako 60 spoločností zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Talianska a Švajčiarska. Zástupcom tuzemských lyžiarskych stredísk ponúkajú široký sortiment najmodernejšej techniky a rôznych doplnkových služieb, nevyhnutných pre plnohodnotnú a bezpečnú prevádzku lyžiarskych stredísk.

Dobrovoľné záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov Lavex založilo 35 prevádzkovateľov už v roku 1967. Odvtedy počet členských subjektov narástol na takmer 200, čo predstavuje väčšinu prevádzkovateľov v rámci celého Slovenska.

Hlavnými motívmi vzniku tohto zduženia bola podpora vzájomnej spolupráce a spoločného zastupovania pri rokovaniach so štátnymi a medzinárodnými inštitúciami.

ŠKODA, ŽE ÚČASTNÍCI Z NAŠEJ ŠKOLY NEPRIPRAVILI PRE UMIESTNENIE NA NAŠEJ WWW SVOJ PRÍSPEVOK S FOTOGRAFIAMI ! URČITE BY TO BOL ASPOŇ TAK ZAUJÍMAVÝ, AKO PRÍSPEVOK KTORÝ PRIPRAVILA PRED DVOMA ROKMI TERAJŠIA 4.ŠP. Táto trieda sa 17.X.2007 v druhom ročnku štúdia zúčastnila takejto akcie .

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.docPROGRAM VÝSTAVY INTERLAVEX 2009