Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Začiatok školského roka 2009/2010 s novým názvom školy.

Školský rok 2009/2010, ktorý je už 22 na súčasnom mieste pôsobenia školy na Demänovskej ceste, bol v znamení ďalšej zmeny hlavného názvu školy. Od školského roku 2001/2002 je to už štvrtá zmena názvu školy.
1987/1988 - 2000/2001 STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE POĽNOHOSPODÁRSKE / SOUP /
2001/2002 - 2004/2005 ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA / ZSŠP /
2005/2006 - 2006/2007 ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA / ZSŠ /
2007/2008 - 2008/2009 SPOJENÁ ŠKOLA
2009/2010 - STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ.
Ďaľšou zmenou v porovnaní so začiatkom minulého školského roka je fakt, že sa nám nepodarilo otvoriť triedy v prvom ročnku v študijných odboroch technológia ochrany a tvorby ŽP a mechanik-elektrotechnik. Na druhej strane môžeme na začiatku tohto školského roka pozitvne hodnotiť doriešenie majetkoprávneho vysporiadania na časť objektov školy medzi Agroinštitútom š.p. Nitra a Žilinským samosprávnym krajom, ktoré umožní škole využvať ubytovaciu časť areálu na vlastnú podnikateľskú činnosť.
Aj napriek problémom so zskavaním absolventov ZŠ pre štúdium na našej škole, treba veriť, že ide o dočasné problémy a tento školský rok bude úspešný pre študentov a zamestnancov po všetkých stránkach jeho hodnotenia.
POZNÁMKA : V prílohách uvádzame logá a charakteristiku prvých ročnkov v našch učebných a študijných odboroch.

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.docLOGÁ ŠKOLY
Od začiatku jej pôsobenia na D