EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

UVEREJNENIE NÁŠHO ČLÁNKU V DECEMBROVOM ČÍSLE SLOVENSKÝ CHOV

Odborný časopis pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov uverejnil v decembrovom čísle náš článok, ktorého obsah bol zameraný na pripomenutie si 10. výročia organizovania stáži našich žiakov vo Francúzsku. Súčasne sme poskytli informáciu o pracovnej, kultúrnej a relaxačnej časti zatiaľ poslednej odbornej stáže v rámci programu ERASMUS+ a nášho úspešného projektu OPEN WORLD OF EDUCATION.

Súčasne by sme chceli pripomenúť, že začiatok medzinárodnej spolupráce našej školy má podstatne staršiu históriu. Môžeme byť oprávnené hrdí, že naša škola bola medzi prvými školami na Slovensku s poľnohospodárskymi odbormi, ktoré sa zapojili do medzinárodnej spolupráce.

Historicky prvým krokom k nadviazaniu novodobej medzinárodnej spolupráce bol protokol z 13.9.1991 medzi Ministerstvom školstva a vedy SR a Ministerstvom Flámskeho spoločenstva Belgického kráľovstva potvrdili obidve strany spolupracovať v oblasti školstva. Tento protokol je osobitným dodatkom k „ Proces Verbal de la réunion de la commision Mixte Permanente, chargee de ľ Belgique et le Gouvernement de la République Tchecoslovaque “ z 24.5.1991.


V dňoch 14 – 16.1.1992 / 25. VÝROČIE / sa v Zlatých Moravciach konala pracovná porada riaditeľov všetkých partnerských škôl z Flámska, ČR, SR za prítomnosti zodpovedných pracovníkov za projekt z príslušných ministerstiev. Na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a Agroinštitútu Nitra bola sieť rozšírená o ďalšie školy. Medzi nimi bola aj naša škola.

Od tohoto dátumu sa začala realizovať spolupráca zameraná na kvalitatívne zlepšenie odborného a technického vzdelávania a postupné zavádzanie nových poznatkov do teoretickej a hlavne praktického vyučovania medzi našou školou a  prvou zahraničnou školou, ktorou bola belgická škola PITO STARBROECK. Škola sídli neďaleko Antwerp.

Počas spolupráce s PITO STABROECK došlo k recipročnej výmene štyroch exkurzií študentov s pedagogickými pracovníkmi.

 

Výber našich článkov v printových médiách nájdete tu :

www.polytechnika.sk/index.php

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.pdfČLÁNOK V DECEMBROVOM ČÍSLE SLOVENSKÉHO CHOVU