EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

22.XII.2016 VIANOČNÁ CUKRÁREŇ A VIANOČNÁ BESIEDKA

Už tradičným spôsobom sme ukončili "pracovnú časť" kalendárneho roku 2016. Predsa  sme však zaknihovali novinku v podobe VIANOČNEJ CUKRÁRNE, ktorá vhodne doplnila priebeh VIANOČNEJ BESIEDKY. Jej štruktúra ostala nezmenená. Okrem oceňovania žiakov a tried za umiestnenie v rôznych spoločenských, športových, vedomostných podujatiach a súťažiach, sa viacerí žiaci a triedy predstavili v kultúrnom programe, za ktorý zožali zaslúžený potlesk. V našej fotogalérii máme zatiaľ  zábery len z výzdoby školských priestorov mimo tried, ktoré ilustrujú, že ani oni nezaostali za výzdobou tried. Po získaní a spracovaní fotogalérie od Katky PETERCOVEJ IV.A, študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, ktorá už tradične fotodokumentáciou mapuje školské a mimoškolské akcie, fotogalériu doplníme.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2015/2016

18.XII.2015 VIANOČNÁ BESIEDKA :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané na VIANOČNÉ BESIEDKY v predchádzajúcich rokoch

autor: T.H

Fotogaléria

Vestibul školy.
Výzdoba vestibulu školy zaujala aj pána učiteľa
Ing. Františka FIDESA.
V zborovni mal vo výzdobe prim VIANOČNÝ KÚTIK.
Ani dvere vedenia školy neostali bez výzdoby.