EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

FRANCÚZSKO - PO ŠTVRTÝ KRÁT !

Nebýva zvykom, aby sa téma pobytu študentov v zahraničí alebo návštev zo zahraničia v rámci jednej krajiny, objavovala na školských www stránkach štyri krát do roka. Našej škole sa to podarilo.
V predchádzajúcich príspevkoch sme Vás informovali o druhej letnej odbornej praxi, ktorú v čase od 22.8.2008 až 13.9.2008 absolvovalo 16 študentov v okolí mesta CHATEAUROUX. Pracovali v závislosti od ich študijného zamerania na poľnohospodárskych farmách a v podnikoch na predaj a servis poľnohospodárskej techniky.

Druhým príspevkom s tematikou pobytu našich študentov vo Francúzsku bola účasť 10 našich študentom na akcii PRVÉHO EURÓPSKEHO STRETNUTIA 10000 MLADÝCH UČŇOV V PARÍŽI. Cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 2.10.2008 a 3.10.2008 bolo takouto formou podporiť mobilitu mladých Európanov, ktorá u mladých učňov nedosahuje také počty ako v ďalších skupinách študujúcej mládeže.

Tretím príspevkom bola informácia o pracovnej návšteve 26.2.2009 koordinátorky projektu FRENCH CHALLENGE – FRANCÚZSKA VÝZVA pani Catherine GUYON, , ktorá pôsobí na francúzskej škole LYCEÉ AGRICOLE / CFAAD 36. . Škola sa nachádza vo CHATEAUROUX.. Nešlo o zdvorilostnú návštevu, ale prišla konkretizovať miesta pre pôsobenie našich študentov v rámci už tretej výmennej letnej odbornej praxe. Prvá letná výmenná odborná prax sa uskutočnila v okolí Chateauroux 1.7.2006 - 21.7.2006
Projekt je súčasťou programu CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA, podprogram Leonardo da Vinci.

Finálnym výsledkom stretnutia koordinátorky projektu pani Catherine GUYON s riadiacimi pracovníkmi našej školy bol 19.6.2009 odchod tretej skupiny našich študentov na letnú výmennú odbornú prax. Návrat domov je naplánovaný na 12.7.2009. Konkrétne prax absolvujú títo študenti :

3.ŠP
1. Dominika DUPEJOVÁ
2. Nikola FIDRICHOVÁ
3. Jakub GREGUŠ
4. Patrik LOVICH
5. Jaroslav MAJERČÍK
6. Jozef VOZÁR

3.ME
7. Pavol JURČO
8. Tomáš KRAMARČÍK
9/ Vladimír PETEREC
10/ Matej RYBÁRSKY

2.A
11/ Ivan PROFANT
12/ Ján VALÁŠEK
13/ Peter THOLT
14/ Martin ŠRÓBA

2.ŠP
15/ Anneta KRÁLIKOVÁ
16/ Lýdia PÚTECOVÁ

1.AM
17/ Pavel JEZNÝ
18/ Juraj MIŠOVIČ
19/ Peter MALÝ
20/ Vladimír MORAVČÍK


Pedagogický dozor:
ZROV Ing. Andrej OPÁLENÝ
Ing. Zuzana LOVÁSOVÁ
MOV Ľubomír KRAJČÍ


Súčasťou zloženia zástupcov našej školy je aj skupina pedagógov, ktorí odcestovali do Francúzska 18.6.2009 a návrat domov z návštevy družobnej školy LYCEÉ AGRICOLE / CFAAD 36. vo CHATEAUROUX je naplánovaný na 24.6.2009. Skupinu tvoria :
ZRTV Mgr. Ján MARUŠKIN
Mgr. Janka DIKANTOVÁ
Ing. Ján LETAVAJ
HM Dušan JURÍK


Všetkým účastníkom pobytu vo Francúzsku želáme veľa pekných zážitkov a šťastlivý návrat domov a dúfame, že sa o zážitky podelia aj prostredníctvom našej www. stránky !

Poznámka : V prílohe je stručný prehľad medzinárodnej spolupráce od 1992 po súčasnosť.

autor: T.H

Fotogaléria

Rond Point (Châteauroux)
Zopár fotografií na priblíženi
Eglise Saint André
Châteauroux, iglesia de San Andrés
La grandr scéne
Le château Raoul (Châteauroux)
Couvent des cordeliers (Châteauroux)
Chateauroux

Prílohy

.pdfSTRUČNÝ PREHĽAD MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE