EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

2.XII.2016 STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ IV.AP

2.XII.2016 sa po dlhšom čase uskutočnila v našej spoločenskej miestnosti STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ, ktorej aktérmi boli žiaci kombinovanej triedy IV.AP. V triede IV.A študujú žiaci v študijnom odbore agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a v triede IV.P sa vyučuje študijný odbor potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve. Zatiaľ prinášame ich fotografie, ktoré sú umiestnené na vstupných dverách do učebne č.4. Príspevok budeme postupne kompletizovať, ak dostaneme materiál z vlastného priebehu stužkovej slávnosti.

autor: T.H

Fotogaléria

Emília BENIKOVSKÁ
Helena ČERŇAVOVÁ
Júlia DZEDZINOVÁ
Pavol KOVÁCS
Tomáš MAZÚR
Katarína PETERCOVÁ
Frederika ŠIMOVÁ
Mellisa ŠVIHLOVÁ
Simona TVARUŽKOVÁ
Barbora AMBRÓZYOVÁ
Dominika GREŠÍKOVÁ
Karolína KOUŘIMSKÁ
Lenka KOZÁKOVÁ
Monika PAPAJOVÁ
Dominika PLEVOVÁ
Filip STAROŇ
Nina SEŇKEVIČOVÁ
Matúš ŠÁLY
Michal VYŠNÝ