EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ĎALŠÍ SKVELÝ ÚSPECH NAŠEJ ŠKOLY ! I. MIESTO NA CELOSLOVENSKEJ VÝSTAVE JUVYR 2016

Naša škola zaznamenala, pri svojej premiérovej účasti, na 25. ročníku výstavy JUVYR 2016 / JUNIORSKE DNI REMESIEL / skvelý úspech. V rámci súťaže o NAJORIGINÁLNEJŠÍ VÝSTAVNÝ STÁNOK sme sa umiestnili na I. MIESTE. O tomto umiestnení rozhodla nielen originalita prezentácie stánku, jeho vizuálne a estetické stvárnenie, ale aj záujem návštevníkov o prehliadku stánku a o výrobky, ktorými sme sa prezentovali. Hlavným lákadlom bolo ťahanie syrových nití.

Tento výnimočný úspech získali pre našu školu žiaci :

Pavol KOVÁCS IV.A, štud. odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

Dominika GREŠÍKOVÁ IV.P, štud. odbor potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve

 

Poďakovať treba aj pedagogickým zamestnancom, ktorí organizačne pripravovali našu účasť na tomto podujatí a aj sa ho priamo zúčastnili. Boli to : Ing. Zuzana LOVÁSOVÁ, Ing. Vlasta NAHÁLKOVÁ, Ing. Stanislav FERIANC, Mgr. Pavel KRUPA. Hlavným propagátorom pre našu premiérovú účasť na výstave JUVYR 2016 bola pani riaditeľka školy Ing. Malvína FUZÁKOVÁ DVOROŽŇÁKOVÁ.

Príspevok doplníme o fotogalériu v priebehu pár dni.


Charakteristika 25. ročník JUVYR 2016

JUNIORSKE DNI REMESIEL

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.


25. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov stredných odborných škôl a základných škôl JUVYR 2016 sa uskutočnil, spolu 19. ročníkom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, v dňoch 10. a 11. novembra 2016 na výstavisku INCHEBA v Bratislave. Hlavným organizátorom obidvoch podujatí bol Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV. Výstava JUVYR má za cieľ prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu predstavením tvorivosti a kreativity v profesiách, ktoré žiaci študujú na svojich školách. Ukážkami interaktívnych prezentačných a podnikateľských zručnosti s využitím moderných vzdelávacích nástrojov pútavou formou priblížiť žiakom ZŠ, rodičom a verejnosti vzdelávacie programy v profesiách, ktoré ponúkajú SOŠ.

Zoznam zúčastnených škôl nájdete tu :

www.incheba.sk/vystavy/biblioteka-10880/zoznam-vystavovatelov/juniorske-dni-remesiel-zoznam-vystavovatelov.html

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

19.X. - 22.X.2016 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA EUROPEA  :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Pohľad na náš výstavný stánok a na nežnejšiu
súčasť nášho dvojčlenného druž
Pavol KOVÁCS IV.A, študijný odbor agropodnikanie -
chov koní a jazdectvo bol druh
Pavol KOVÁCS IV.A, študijný odbor agropodnikanie -
chov koní a jazdectvo je "prip
Robota mu išla jedna radosť !
Svojim pracovným elánom prilákal značný počet
návštevníkov podujatia.
Radosť z jeho práce mala aj pani riaditeľka školy
Ing. Malvína FUZÁKOVÁ DVOROŽŇÁ
Žeby to bol náš maskot ? Asi nie !
Na slávnostnej časti podujatia sa zúčastnili
zástupcovia všetkých inštitúci
Pani učiteľka Ing. Zuzana LOVÁSOVÁ, ktorá
pomocou prezentácie v anglicko
Za dobrú prácu, primeraná odmena.
Pán učiteľ Ing. Stanislav FERI
Pohár a diplom pre víťaza je definitívne náš.
GRATULUJEME !

Prílohy

.pdfVÝSLEDKOVÁ LISTINA HLAVNÝCH SÚŤAŽI
.pptPREZENTÁCIA V ANJ