EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ODBORNÁ PREDNÁŠKA PRE ZÁSTUPCOV STROJÁRSKYCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH FIRIEM O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši pokračovala v prehĺbení informovanosti o duálnom vzdelávaní dňa 1.6.2016, kedy si na jej pôde mohli zástupcovia strojárskych a poľnohospodárskych firiem z Liptova vypočuť odbornú prednášku o výhodách duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov, ale aj o ich povinnostiach, ak sa rozhodnú zapojiť do tohto systému vzdelávania. Hlavnú prednášku mal Ing. Dušan Haluška, MBA, regionálny koordinátor pre Žilinský kraj zo ŠIOV-u. Svojou prednáškou nadviazal na predchádzajúce pracovné stretnutie s výchovnými poradcami, ktoré sa tiež uskutočnilo na našej škole 19.4.2016. Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru (Žilina) zastupovala Mgr. Anna Cabajová, ktorá je tajomníčkou Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania.

 

Za strojárske firmy si so záujmom vypočuli prednášku zástupcovia Tepron s.r.o., Fiving s.r.o., Craemer Slovakia s.r.o., Vanex s.r.o., Haco a.s., Todos Ružomberok s.r.o. Z agropodnikateľských subjektov sa prednášky zúčastnili zástupcovia PD Važec, Agria Liptovský Ondrej a.s., PPS Bobrovec s.r.o.

Zvyšovanie informovanosti o duálnom vzdelávaní umožní zamestnávateľom vychovať si budúcich zamestnancov, ktorí sú pre nich " šití na mieru "

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2015/2016

19.IV.2016 PRACOVNÉ STRETNUTIE VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZŠ NA SOŠP - TÉMA : DUÁLNE VZDELÁVANIE :

www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H, F.F

Fotogaléria

Účastníkov pracovného stretnutia privítala pani
riaditeľka SOŠ polytechnickej
Hlavnú prednášku mal Ing. Dušan Haluška, MBA,
regionálny koordinátor pre Žil
Zástupcovia strojárskych a poľnohospodárs. firiem.
Za strojárske firmy si so záuj

Prílohy

.pdfPRACOVNÉ STRETNUTIE O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
Obsah príspevku v PDF formáte.