EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

2.V.2016 HISTORICKÉ PRVÉ ZASADENIE MÁJU V AREÁLI ŠKOLY

2.V.2016 sa zapíše do novodobej histórie školy, ako dátum, kedy sa prvýkrát v histórii školy uskutočnilo zasadenie impozantného MÁJA priamo v jej areáli. Veľkú zásluhu na jeho zasadení majú žiaci učebného odboru agromechanizátor – opravár z triedy II.AM a III.AM, žiaci a žiačky zo študijných odborov agropodnikanie – agroturistika, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve z tried I.A, III.AP. Hlavnými propagátormi myšlienky o prvom zasadení MÁJA v areáli školy boli členovia ŽŠR. Konkrétne jej predseda Pavol KOVÁCS III.A a Ladislav PAPIK II.A. Obidvaja boli aj hybnými silami pri konkrétnej realizácii zasadenia MÁJA. Cenné rady a dohľad pri jeho zasadení im poskytol pán učiteľ Ing. František FIDES.

autor: T.H,K.P,F.Š

Fotogaléria