EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

UVEREJNENIE NÁŠHO PRÍSPEVKU O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŽSK

O tom, že náš zriaďovateľ, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, má záujem o rozširovanie systému duálneho vzdelávania  na školách vo svojej pôsobnosti a o zlepšenie informovanosti verejnosti o tomto systéme vzdelávania, svedčí aj uverejnenie nášho príspevku o pracovnej porade výchovných poradcov ZŠ na našej škole na webovej stránke kraja : 

www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/dualne-vzdelavanie-sos-polytechnickej-liptovskom-mikulasi-ma-zelenu.html

Porada bola práve zameraná na prehĺbenie informovanosti o duálnom vzdelávaní pre žiakov ZŠ a ich rodičov cez výchovných poradcov ZŠ.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2015/2016

19.IV.2016 DUÁLNE VZDELÁVANIE MÁ NA SOŠP ZELENÚ. PRACOVNÉ STRETNUTIE VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZŠ. TÉMA : DUÁLNE ZDELÁVANIE NA LIPTOVE :

www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria