EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

DUÁLNE VZDELÁVANIE MÁ NA SOŠP ZELENÚ. 19.IV.2016 PRACOVNÉ STRETNUTIE NA TÉMU - DUÁLNE VZDELÁVANIE NA LIPTOVE

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na budúce povolanie, pri ktorom sa zodpovednosť za získanie praktických zručností významne presúva na zamestnávateľa. Školy zapojené do systému duálneho vzdelávania prispôsobujú školské vzdelávacie programy ich požiadavkám. Príprava žiakov v reálnych podmienkach zamestnávateľa výrazne skracuje dobu pracovnej adaptácie a predstavuje prax, ktorá väčšine absolventov škôl v klasickom systéme vzdelávania chýba. Žiadosť o vstup do systému duálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017 podalo 262 nových zamestnávateľov. Sme radi, že medzi nimi sú  aj firmy, ktoré si chcú zabezpečiť nových zamestnancov z radov našich žiakov. Konkrétne ide o firmy ESOX s.r.o., Uhorská Ves, ktorá sa zameriava na design a výrobu lisovacích foriem a nástrojov pre technické výlisky a ich sériové lisovanie a máme s ňou podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení. Druhou firmou je Savencia Fromage & Dairy SK, a.s., ktorej patrí výrobný závod bývalých Liptovských mliekarní, s ktorými máme podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre učebný odbor 2987 H 01 Biochemik – mliekarenská výroba.

Pre zvýšenie informovanosti výchovných poradcov zo ZŠ o duálnom vzdelávaní sa uskutočnilo na našej škole pracovné stretnutie na tému : Duálne vzdelávanie na Liptove. Jeho hlavným organizátorom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava, Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš, Odbory školstva a mládeže, športu a kultúry mesta Liptovský Mikuláš a mesta Liptovský Hrádok.

Hlavnú prednášku mal Ing. Dušan Haluška, MBA, regionálny koordinátor pre Žilinský kraj zo ŠIOV-u, ktorý poskytol informácie o systéme duálneho vzdelávania, jeho výhodách a benefitoch pre žiakov, ale aj pre firmy. Informoval aj o počtoch firiem a žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Pohľad zamestnávateľov na duálne vzdelávanie prezentovali zástupcovia obidvoch firiem, s ktorými má naša škola podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Veríme, že aj takýmto spôsobom  sa zvýši informovanosť výchovných poradcov základných škôl, ktorí podporia záujem žiakov základných škôl o duálne vzdelávanie na stredných odborných školách a smerovanie šikovných žiakov práve do vzdelávania, ktoré potrebujú firmy v našom regióne.

autor: T.H, M.F

Fotogaléria

Prezentácia účastníkov pracovného stretnutia.
Účastníkov pracovného stretnutia privítala
pani riaditeľka SOŠ polytechni
Atmosféra pracovného stretnutia v spoločenskej
miestnosti.
Hlavnú prednášku mal Ing. Dušan Haluška, MBA,
regionálny koordinátor pre Žil
Pohľad zamestnávateľov na duálne vzdelávanie
prezentovali zástupcovia obidv
Prítomnosť výchovných poradcov zo ZŠ sme
využili aj na ich zoznámenie s