EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

30.III.2016 OCEŇOVANIE PRÁCE PEDAGÓGOV A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV NA ÚZEMÍ MESTA LIPT. MIKULÁŠ

Už tradične sa v rámci osláv Dňa učiteľov uskutočnilo slávnostné ocenenie pedagógom a zamestnancom škôl na území mesta Liptovský Mikuláš. Medzi ocenenými, ktorí si prevzali z rúk primátora Ing. Jána BLCHÁČA, PhD. pamätný list, bola aj naša pani učiteľka Mgr. Adriana GUOTHOVÁ, ktorá si ocenenie zaslúžila nielen za dlhoročnú prácu vo výchovnovzdelávacom procese, ale aj za to, že je na našej škole hlavnou hnacou silou pri organizovaní mimoškolských aktivít rozmanitého zamerania.

Informáciu o oceňovaní + zoznam ocenených nájdete tu :

www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php

Deň učiteľov bol súčasťou vysielania TV Liptov v relácii Liptovské Noviny / od 6 min. a priamo oceňovanie od 12,55 min. / :

www.tvliptov.sk/clanok/1375-liptovske-noviny-30-3-2016

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

OCENENIE PRÁCE NAŠICH PEDAGÓGOV V RÁMCI DŇA UČITEĽOV :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky s problematikou osláv DŇA UČITEĽOV

 

autor: T.H

Fotogaléria