EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Simona ŠVAJDOVÁ II.A REPREZENTOVALA SR NA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽI MLADÝCH HODNOTITEĽOV ZOVŇAJŠKU HD, KTORÁ BOLA SÚČASŤOU MEDZINÁRODNÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO SALÓNU V PARÍŽI

V dňoch 27.II.2016 – 6.III.2016 sa uskutočnil v Paríži 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2016 / Súčasťou sprievodných akcii, v rámci tejto celosvetovo uznávanej poľnohospodárskej výstavy, bola aj súťaž MLADÝCH HODNOTITEĽOV ZOVŇAJŠKU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT / Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) /, Súťažiaci vo veku 16 – 25 rokov, boli žiaci stredných škôl a  študenti univerzít a hodnotili zovňajšok hovädzieho dobytka, koní, oviec a kôz. SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši sa tejto súťaže zúčastnila už tretí krát. / 2013, 2015 a 2016 / Na  účasť môžeme byť oprávnene hrdí, lebo žiaci reprezentovali nielen  školu, mesto Liptovský Mikuláš, ŽSK, ale celé Slovensko, nakoľko v uvedených ročníkoch hájili farby SR len naši žiaci. Súťaž sa konala pod záštitou Európskej komisie, ktorá má záujem na tom, aby sa mladí ľudia stretali, vedeli debatovať o odbornej problematike, zmerali si sily na medzinárodnom poli, pretože oni sú našou budúcnosťou.

Tento ročník sa súťaže zúčastnila Simona ŠVAJDOVÁ II.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ktorá hodnotila exteriér dvoch dojníc mliekového užitkového zamerania plemena Holštajnský dobytok a dve zvieratá mäsového užitkového zamerania plemena Charolaiský dobytok. Simona sa na súťaž pripravovala pod odborným vedením p. učiteľa Ing. Tibora . Hugáňa. Absolvovala aj konzultáciu na Poľnohospodárskom družstve Smrečany s odborníkom na hodnotenie exteriéru HD Ing. Milanom Hubkom. Pán Hubka   sa podielal na praktickej príprave našich žiakov aj v predchádzajúcich ročníkoch, kedy vykonával funkciu vedúceho  Regionálneho strediska Plemenárskych služieb SR, š.p. v Liptovskom Mikuláš. V súčasnosti je už na dôchodku a o to viac si ceníme jeho ochotu pomôcť našim žiakom zvládnuť túto náročnú súťaž. Napriek náročnosti je o súťaž stále veľký záujem. V tomto ročníku súťažilo 47 žiakov a študentov stredných škôl a univerzít, ktorý reprezentovali 21 krajín Európy / Francúzsko, Slovensko, Českú republiku, Holandsko, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko, Rusko, Fínsko, Švédsko, Anglicko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Taliansko, Estónsko, Lotyšsko a Dánsko. Simona sa v silnej konkurencii 43 súťažiacich, ktorí predstavovali najlepších hodnotiteľov v rámci svojich krajín, lebo väčšina z nich prešla národnými nominačnými kolami, netratila a umiestnila sa na peknom 27 mieste. Výsledok považujeme za primeraný, lebo okrem toho, že polovicu súťažiacich tvorili študenti univerzít, mnohí žiaci stredných škôl sú deťmi farmárov a na prácu v poľnohospodárstve sa pripravujú od malička. Aj keď Simona má určité skúsenosti s chovom hospodárskych zvierat z rodinného prostredia a sama sa aktívne venuje jazdeckému športu v disciplíne westernové jazdenie, predsa takéto zameranie súťaže bolo pre ňu niečo úplne nové. O to je jej umiestnenie cennejšie a môžeme ho považovať za úspech.

Sprievodnou akciou tejto súťaže bolo aj predstavenie jednotlivých krajín, prostredníctvom produktov, typických pre svoje regióny. My sme predstavili liptovské výrobky z ovčieho mlieka / hlavne syry /, ktoré nám sponzorsky poskytlo PD Východná za čo im aj touto cestou ďakujeme. Syry obstáli v širokej konkurencii národných špecialít na výbornú. / Belgicko a Česko - pivo, Francúzsko - syry, Slovinsko - koláčiky, Maďarsko a Nemecko - klobása, Švajčiarsko - čokoláda a syr atď./ Prezentácia špecialít sa uskutočnila v družnej atmosfére, mnohí účastníci aj učitelia využili túto spoločenskú časť súťaže na získanie nových kontaktov a dohodnutie možnej spolupráce. Tento ročník súťaže, preto môžeme považovať po všetkých stránkach  za úspešný. Už teraz sa tešíme, že aj na budúci rok budeme nielen návštevníkmi Salon international l´agriculture Paríž 2017, ale sa aktívne zúčastnime tejto sprievodnej súťažnej akcie pre žiakov a študentov poľnohospodárskych stredných škôl a univerzít.

Na záver treba poďakovať aj ďalším sponzorom, ktorí prispeli na  realizácii našej účasti na tomto podujatí. Konkrétne je to náš zriaďovateľ ŽSK, mesto Liptovský Mikuláš, Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora a pán Jozef Gonda.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

 Salon international l´agriculture Paríž 2015 / Pavol KOVÁCS / :

www.polytechnika.sk/index.php

 Salon international l´agriculture Paríž 2013 / Zuzana UŽÍKOVÁ / :

www.polytechnika.sk/index.php   

Salon international l´agriculture Paríž 2013 / Zuzana UŽÍKOVÁ / - atmosféra súťaže, kde sa vo viacerých záberoch francúzskej televízie  "mihla"  aj naša žiačka : 

webtv.agriculture.gouv.fr/index.php/player-html5-9f31ada68b20c648577543b0a7f8d2de.html

 

 

 

autor: Z.L, T.H

Fotogaléria

Na mieste činu.
Pani učiteľka Ing. Zuzana LOVÁ
Účastníci súťaže boli z 21 krajín EURÓPY.
Simona v akcii
Hodnotenie mliekového plemena
Na scénu nastupujú zvieratá mäsového užitkového
zamerania plemena Charolaiský
Ale mi to ide !
Chvíľa sústredenia pred zápisom bodov do
hodnotiacej tabuľky.
A máme to za sebou. Čakanie na výsledky.
Simona si najlepšie rozumela
Vyhlasovanie výsledkov súťaže bolo už tradične aj
za prítomnosti vysokých štátny
V spoločenskej časti podujatia sa predstavili
krajiny, z ktorých boli súťaži
Ako vidieť nálada medzi účastníkmi bola výborná.
Poľnohospodárska výstava - salón v Paríži umožnil
reprezentáciu usporiadateľskej
Je čas na rozlúčkové fotografie.
Naša výprava s výpravou z ČR.
Na spoločnej fotografii pribudla francúzska
koordinátorka pobytu účastníko
UŽ SA TEŠÍME NA BUDÚCI ROČNÍK SÚŤAZE
2017.
časť na súťaži v Paríži sme spropagovali aj
na nástenke, kde informujeme o
Simonin diplom zo súťaže.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Prílohy

.pdfSIMONINE OCENENIA EŠTE RAZ