EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

DVAKRÁT VO FRANCÚZSKU !!

LETNÁ ODBORNÁ PRAX VO FRANCÚZSKU
LYCÉE AGRICOLE /CFAAD 36
CHATEAUROUX
22.8.2008-13.9.2008

PRVÉ EURÓPSKE STRETNUTIE 10000 MLADÝCH UČŇOV
PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY
2.10.2008 – 3.10.2008


Nebýva zvykom aby študenti jednej školy navštívili zahraničnú krajinu dvakrát po sebe v krátkom časovom odstupe. Študentom Spojenej školy na Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši sa to však podarilo.

V čase od 22.8.2008 až 13.9.2008 absolvovalo 16 študentov letnú odbornú prax v okolí mesta CHATEAUROUX. Pracovali v závislosti od ich študijného zamerania na poľnohospodárskych farmách a v podnikoch na predaj a servis poľnohospodárskej techniky. Táto zahraničná prax je ďalším výsledkom švorročnej spolupráce s partnerskou organizáciou LYCÉE AGRICOLE / CFAAD 36. Škola má sídlo v CHATEAROUX. Táto v poradí druhá letná odborná prax vo Francúzsku sa uskutočnila na základe projektu FRENCH CHALLENGE - Francúzska výzva v rámci programu CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA, podprogram Leonardo da Vinci. Projekt je dvojročný a umožní absolvovanie letnej odbornej praxe aj na konci tohto školského roka v termíne 20.6. – 12.7.2009 . Bola by to už tretia letná odborná prax, lebo jej premiéru v oblasti Chateauroux mali naši študenti už v školskom roku 2006/2007

Vďaka vynikajúcej spolupráci s vedením školy LYCÉE AGRICOLE CHATEAUROUX sa podarilo 10 naším študentom znova navštíviť Francúzsko v dňoch 2.10. – 3.10.2008. Konkrétne išlo o účasť na akcii PRVÉHO EURÓPSKEHO STRETNUTIA 10000 MLADÝCH UČŇOV. Cieľom stretnutia bolo takouto formou podporiť mobilitu mladých Európanov, ktorá u mladých učňov nedosahuje také počty ako v ďalších skupinách študujúcej mládeže.
Môžeme byť hrdí na to, že naši študenti reprezentovali ako jediná škola zo Slovenskej republiky oblasť poľnohospodárskeho školstva a účasť na stretnutí nebola zabezpečená cez Slovenský živnostenský zväz, ktorý organizačne zabezpečoval účasť ostatných škôl zo SR, ale účasť bola zabezpečená s pomocou našej francúzskej partnerskej školy. Toto len potvrdzuje nadštandartnosť našich vzájomných vzťahov.

Pre unikátnosť akcie by sme chceli v skratke poinformovať o jej priebehu. Po príchode do Paríža 2.10.2008 bolo stretnutie skupín z jednotlivých krajín pri spoločnom obede. Naši študenti mali možnosť bližšieho zoznámenia so študentmi z Bulharska. Po obede bola spoločná prehliadka s Bulharmi Eiffelovej veže. Večera bola organizovaná na Ministerstve financií.

3.10.2008 po vyvrcholení stretnutia v priestoroch Palais Omnisports , Paríž – Bercy, sa uskutočnilo stretnutie zahraničných študentov – učňov poľnohospodárov s francúzskymi partnermi na Ministerstve poľnohospodárstva, kde zástupcovia študentov za jednotlivé zahraničné delegácie poinformovali , kde sa nachádza konkrétna škola, s ktorou zahraničnou školou a v rámci ktorých projektov škola spolupracuje a aké sa na nej vyučujú poľnohospodárske odbory. Každý účastník si odniesol zo stretnutia suvenír v podobe bieleho trička a čiapky s logami akcie, ktoré mu budú pripomínať nezabudnuteľné chvíle, hlavne z vyvrcholenia stretnutia v priestoroch Palais Omnisports, Paríž – Bercy, kde medzi hlavné hviezdy patril aj bývalý francúzsky automobilový pretekár - štvornásobný víťaz F1 Alain Prost .

Okrem výmeny skúsenosti medzi mladými ľuďmi z 27 krajín Európy, malo stretnutie aj praktický dopad, lebo jeho výsledkom je aj rozhodnutie pripraviť podmienky pre vytvorenie siete európskych vzdelávacích centier pre túto oblasť výchovy a vzdelávania mladých ľudí v Európe. Hlavnou úlohou vzdelávacích centier by malo byť zabezpečovanie odborných stáži v zahraničí, ktoré by sa mali stať bežnou súčasťou odborného vzdelávania aj učňovskej mládeže.

Naša škola má v oblasti spolupráce so zahraničnými školami dlhoročné skúsenosti , lebo prvú spoluprácu sme nadviazali už v roku 1992 s belgickou školou Pito – Stabroeck . Keď sa spoja dlhoročné skúsenosti a zanietenosť organizátorov takejto spolupráce, nemusíme mať obavy o jej ďalšiu existenciu. Medzi takýchto zanietencov patria aj hlavní organizátori posledných dvoch letných odborných praxí v Chatearoux a stretnutia učňovskej mládeže z Európy v Paríži p. profesorky Zuzana Lovásová, Adriana Guothová, Jana Júdovú a zástupcu riaditeľa pre odborný výcvik Andrej Opálený.

ÚČASTNÍCI LETNEJ ODBORNEJ PRAXE

Lukáš STRAKA 2.AM, Ivan HLAVATÝ 2.AM, Jakub HABOVČÍK 2.AM, Tomáš STAROŇ 3.A,
Martina KUBÍČKOVÁ 4.A, Martina NOVÁKOVÁ 4.A, Ivona KOVÁČOVÁ 4.A, Katarína ČATLOCHOVÁ 3.ŽP, Ján GOČ 3.ŽP, Rastislav KOSTOLNÝ 3.ŽP, Petra MESÁROŠOVÁ 3.ŽP, Vladislav RYSULA 3.ŽP,
Michal VITEKER 3.ŽP, Matej ŠICULIAK 4.ŽP, Michal HALŽA 4.ME, Marek RUSEK 3.ME

ÚČASTNÍCI STRETNUTIA 10000 UČŇOV


Tomáš AGNET 3.ME
Jozef BRNA 3.ME
František KLIMO 3.ME
Adam SLOTKA 3.ME
Tomáš ŠTEFANISKO 3.ME
Lukáš DURDIAK 2.AM
Zoltán GAŽI 2.AM
Peter KOŠO 2.AM
Tomáš KUZMA 2.AM
Michal VYŠNÝ 2.AM

autor: T.H

Fotogaléria