EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

18.XII.2015 VIANOČNÁ BESIEDKA 2015

Tohtoročná VIANOČNÁ BESIEDKA 2015 sa z organizačných dôvodov uskutočnila v skoršom termíne v porovnaní s predchádzajúcimi besiedkami, ktoré viackrát boli aj poslednými "pracovnými " dňami v danom kalendárnom roku. Ale ani posunutie dátumu jej uskutočnenia nič neubralo na jej dôstojnom priebehu o ktorý sa zaslúžili už ostrieľaní organizátori z minulých ročníkov. V súčasnosti sú to už žiaci III. ročníka v študijnom odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a  žiaci IV. ročníka v študijnom odbore mechanik - elekrotechnik. Predsa si však  nemôžeme odpustiť kritickú pripomienku pri bilancovaní a oceňovaní účastníkov školských a mimoškolských aktivít. Je na škodu veci, že mnohé z nich sa nedostali vo forme príspevkov na našu www, lebo ich organizátori a účastníci nespracovali stručnú charakteristiku akcie s pár fotografiami. Z tých významnejších môžeme uviesť imatrikulácie, BSŠ, stužkovú, odborné exkurzie. Takto naša stránka nenapĺňa pôvodný zámer - mapovať život školy vo všetkých oblastiach a  plniť funkciu chronologického prehľadu školského a mimoškolského života v danom školskom roku.

Poznámka : Kto má záujem stiahnuť si vystúpenia v rámci kultúrnej časti VIANOČNEJ BESIEDKY 2015 nájde ich tu :

 

http://ulozto.sk/xahG3MVb/pc180018-avi   VYSTÚPENIE IV.A a IV.ME

 

http://ulozto.sk/x4gsphb5/pc180019-avi    1 VYSTÚPENIE Tomáš MAZÚR III.A a Pavol KOVÁCS III.A

 

http://ulozto.sk/xqVBiUkX/pc180020-avi    2 VYSTÚPENIE Tomáš MAZÚR III.A a Pavol KOVÁCS III.A

 

http://ulozto.sk/xMNh5J9F/pc180021-avi   1 VYSTÚPENIE Milan KOMENDÁK I.S

 

http://ulozto.sk/x37zVqQo/pc180022-avi    2 VYSTÚPENIE Milan KOMENDÁK I.S

 

http://ulozto.sk/xPxUpyBz/pc180023-avi    1 VYSTÚPENIE III.A a III.P

 

http://ulozto.sk/xyQdFK43/pc180024-avi    2 VYSTÚPENIE III.A a III.P

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

VIANOČNÁ BESIEDKA 2014 : www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky obsahovo zamerané na VIANOČNÉ BESIEDKY v predchádzajúcich rokoch

autor: T.H, K.P

Fotogaléria

Tradičné miesto konania VIANOČNEJ BESIEDKY sa
postupne zapĺňa.
Za chvíľu to začne ! Osvedčená moderátorka akcie
Frederika ŠIMOVÁ III.A, študij
Začíname. Dvojica moderátorov nastupuje do akcie.
Druhou moderátorskou stálicou
Prvé ocenenia za účasť na školskom kole Olympiády
v anglickom jazyku odovzdala p
Víťazkou sa stala Lenka KOZÁKOVÁ III.P a na druhom
mieste sa umiestnila Barborka
Prvé kultúrne vystúpenie v podobe vianočnej
pesničky v anglickom jazyku za
Druhé kolektívne spevácke vystúpenie zabezpečila
III.A, študijný odbor agropodn
Druhú skupinu ocenených žiakov tvorili účastníci
súťaže, ktorá bola zameraná na
V súťaži dominovali žiaci III.AM, učebný odbor
agromechanizátor - opravár, le
Ďalšiu kultúrnu vložku zabezpečili žiaci III.A zo
študijného odboru agropodnikan
Súťaž v rýchlosti a presnosti písania vyhodnotila
pani učiteľka Ing. M. HALUŠKOV
Je potešujúce, že na I. MIESTE sa umiestnila
žiačka prvého ročníka Mária BA
Profesionálnym výkonom znova zaujal Milan KOMENDÁK
II.S, študijný odbor mechanik
Pani učiteľka Mgr. A. GUOTHOVÁ ocenila
účastníkov akcií, ktoré súvise
Za I.A, študijný odbor agropodnikanie -
agroturistika s rozšíreným vyu
Za III.A si cenu prevzala Júlia DZEDZINOVÁ,
študijný odbor agropodnikanie
Poslednú várku ocenených tvorili zástupcovia tried
ktoré zvíťazili v súťaži o naj
Za víťazné triedy si prevzali ocenenia títo žiaci
I. MIESTO Michal CVANIGA III.A
Za pedagogický zbor a vedenie školy poďakovala
za doposiaľ vykonanú prácu pan
Slovo na záver v podaní moderátorov akcie.
Spokojnosť moderátorov akcie a našej dvornej
fotografky je evidentná. Frede
AHOJTE ! STRETNEME SA 11.I.2016