EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

XII. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU 2015 MÁ DVOCH VÍŤAZOV

Stále obľúbená súťaž o NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU má tak, ako v predchádzajúcom ročníku dvoch víťazov. Na I. MIESTE sa umiestnili triedy I.S, študijný odbor mechanik strojov a zariadení a III.AM, učebný odbor agromechanizátor - opravár. O pretrvávajúcej obľube súťaže u žiakv našej školy svedčí aj fakt, že víťazné triedy tvoria chlapčenské kolektívy, ktoré svojou kreativitou predstihli triedy s prevahou dievčat, ktorým by  takto zameraná súťaž mala byť bližšia, ako chlapcom. Vo fotogalérii prinášame zábery z obidvoch víťazných tried.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

XI. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU 2014 :

www.polytechnika.sk/index.php

+ príspevky obsahovo zamerané na súťaž v predchádzajúcich ročníkoch

autor: T.H

Fotogaléria

TRIEDA I.S
ŠTUDIJNÝ ODBOR MECHANIK STROJO
TRIEDA III.AM
UČEBNÝ ODBOR AGROMECHANIZÁTOR