EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

15.X.2015 MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MLADÝ POĽNOHOSPODÁR

15.X.2015 zorganizovala SOŠ Pruské III. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE MLADÝ POĽNOHOSPODÁR. Okrem domácich a našej školy sa súťaže zúčastnila SOŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Galanta, SOŠ lesnícka Tvrdošín. Českú republiku zastupovala SOŠ a Gymnázium Staré Město a SOU Uherský Brod. Aj keď reprezentanti našej školy z učebného odboru agromechanizátor, opravár Michal CVANIGA III.AME a Michal KRČULA III.AME nenadviazali na vynikajúci výsledok svojich predchodcov, ktorí sa zúčastnili premierového ročníka súťaže v školskom roku 2013/2014 / druhého ročníka sme sa neúčastnili /, predsa sa v silnej konkurencii nestratili. Konkrétne Michal CVANIGA sa súčtom bodov za tri súťažné disciplíny : jazda zručnosti s traktorom a prívesom, test z pravidiel cestnej premávky, poznávanie súčiastok traktora umiestnil na celkovom 6. MIESTE a Michal KRČULA sa umiestnil na 12 mieste. Vedenie školy im vyjadruje poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a dobrý výsledok. Poďakovanie patrí aj MOV Ivanovi HLAVATÉMU za prípravu žiakov na súťaž a dúfame, že sa ich účasť na súťaži podpíše aj na umiestnení nášho družstva v Interlige, ktorej predposledné kolo aktuálneho ročníka sa uskutoční 23 – 24.X.2015 v Novom Jičine.

Poznámka na záver : Podľa slov vedúceho našej výpravy ZR pre OV a PRAX Mgr. Jána MARUŠKINA je namieste prehodnotiť niektoré organizačné záležitosti súťaže. Ide napríklad o poskytnutie možnosti skúšobnej jazdy, lebo súťažiaci jazdu zručnosti absolvovali bez poznania jej úskalí. Platí to aj pre ostatné dve disciplíny, ktoré pripravoval výlučne usporiadateľ súťaže a týmto sa stali domáci žiaci jednoznačnými favoritmi, čo potvrdili aj umiestnením na 1 a 2 mieste v celkovom hodnotení disciplín. Podobný scenár sa opakoval aj v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. Keby sme napríklad nehodnotili ich umiestnenie v jazde zručnosti, tak náš Michal CVANIGA by mal z ostávajúcich 12 súťažiacich druhý najväčší zisk bodov za túto disciplínu.

Príspevok po získaní fotografií doplníme o fotogalériu. Zatiaľ prinášame fotodokumentáciu, ktorú umiestnila SOŠ Pruské na svojej www. stránke :

www.sospruske.sk/aktuality-1/mlady-polnohospodar-2015.html

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

17.X.2013 I. ROČNÍK SÚŤAZE MLADÝ POĽNOHOSPODÁR :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Michal CVANIGA III.AM
Preberanie ocenenia.
Michal KRČULA III.A
Preberanie ocenenia.