EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

14.X.2015 BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ

 Dňa 14.X.2015 sa uskutočnila BURZA PRÁCE A INFORMÁCII . Jej hlavným organizátorom bol Úrad práce, sociálnych veci a rodiny v Liptovskom Mikuláši, ktorý túto akcii zrealizoval v priestoroch DK v Liptovskom Mikuláši. Hlavným cieľom burzy bolo poskytnúť informácie o aktuálnom stave na trhu práce, o konkrétnych možnostiach zamestnania pre uchadzačov a záujemcov o prácu. Možnosť získať nové zamestnanie i zaujímavé kontakty ponúkli verejnosti 34 zamestnávatelia, medzi ktorými boli aj dve zahraničné firmy.

Súčasne sa mohli žiači ZŠ a ich rodičia oboznámiť s ponukou štúdia na stredných školách a o možnostiach zamestnania po ukončení štúdia. Prezentovalo sa 11 stredných škôl , medzi ktorými nechýbala naša škola. Po dodaní fotodokumentácie obohatíme príspevok aj o fotogalériu.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

o našej účasti na BPaI a BSŠ v predchádzajúcich školských rokoch:

www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

Pohľad na našu expozíciu.
Koník BARPOL
Zaslúženú pozornosť pútala čas
Zaújemcov o získanie informácii, ktoré sa týkali
študijných a učebných odborov
V tejto propagačno - prezentačnej funkcii ZR pre
OV a prax výborne sekundovali