EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

13.V.2015 VYNIKAJÚCA PREZENTÁCIA ŠKOLY ŽIAKMI ŠTUDIJNÉHO ODBORU AGROPODNIKANIE – CHOV KONÍ A JAZDECTVO NA JUBILEJNOM XX. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA

Na tradičnom mieste v obci Podtureň sa 13.V. 2015 uskutočnil jubilejný XX. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA, ktorý zorganizoval Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku. Na chovateľskom dni sa stretli chovatelia z Liptova, Oravy a Spiša , aby prezentovali svoje chovy, ohodnotili najlepšie zvieratá a najmä udržiavali vzájomné kontakty v záujme zachovania vzácneho genofondu tohto plemena. Už tretí rok za sebou majú možnosť vyskúšať si prácu bonitačnej komisie žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili súťaže NAJ agro chlapec, dievča. Tento ročník vyberali tri najlepšie dojnice v skupine mladých kráv Pavol KOVÁCS II.A, Frederika ŠIMOVÁ II.A, Ladislav PAPÍK I.A, ktorých doplnila žiačka SOŠ poľnohospodársta a služieb na vidieku Petra DUNAJOVÁ, ktorá získala v súťaži NAJ agro dievča viacej ocenení. Táto skupina žiakov, ktorej „šéfoval „ Pavol KOVÁCS, lebo už má skúsenosti, ktoré získal na predchádzajúcom chovateľskom dni a na Medzinárodnej súťaži mladých bonitérov v Paríži, sa stotožnila s hodnotením odbornej komisie skoro na 100 %. Len v jednom prípade vybratá dojnica nebola tá, ktorú vyhodnotila v prvej trojici odborná komisia s dlhoročnou praxou. Tento výsledok vysoko ocenil aj predseda odbornej hodnotiacej komisie Ing. Milan HUBKA, ktorý vykonáva funkciu vedúceho Regionálneho strediska plemenárskych služieb SR, š.p. Liptovský Mikuláš. Poukázal aj na fakt, že to nie je ojedinelý výsledok, ale aj v predchádzajúcich hodnoteniach dokázali naši žiaci držať krok s ostrieľanými odborníkmi. Vyslovil potešenie, že sa rysujú fundovaní mladí odborníci a ich potencionálni nasledovníci v  tejto oblasti plemenárskej práce. K jeho uznanlivým slovám sa pripája vedenie školy a vyjadruje poďakovanie za šírenie dobrého mena školy aj v kruhoch odbornej poľnohospodárskej verejnosti.

 

Poznámka : príspevok doplníme po maturitných skúškach.

autor: T.H

Fotogaléria