Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
25.10.2022 - Burza stredných škôl       27.10.2022 - Deň otvorených dverí
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

NÁVRATY K ÚČASTI PAVLA KOVÁCSA II.A NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV HD V PARÍŽI

Začiatkom decembra sa učiteľom odborných poľnohospodárskych predmetov na našej školy znova poskytla príležitosť prihlásiť jedného žiaka na medzinárodnú súťaž mladých bonitérov exteriéru hovädzieho dobytka. Preto znova, lebo pred dvoma rokmi sa tejto súťaže zúčastnila Zuzka UŽÍKOVÁ, ktorá úspešne ukončila štúdium maturitnou skúškou minulý školský rok : www.polytechnika.sk/index.php

Súťaž je súčasťou sprievodných akcii v rámci už známej Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy / SIA Medzinárodný poľnohospodársky salón / v Paríži, ktorá sa konala v dňoch 23. – 26. februára 2015. Učitelia vybrali žiaka Pavla KOVÁCSA II.A, študijný odbor agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, z Ludrovej, ktorý je poľnohospodárom telom aj dušou. Pavol sa na súťaž pripravoval aj absolvovaním reálneho hodnotenia exteriéru hovädzieho dobytka za asistencie Ing. Milana Hubku, vedúceho  Regionálneho strediska Plemenárskych služieb SR, š.p. v Liptovskom Mikuláši   na farme PD Smrečany. V pondelok 23. II.2015, nastúpil do lietadla smer Paríž - nadšený, plný očakávania a trošku aj obáv z medzinárodnej konkurencie.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 46 študentov z 24 európskych štátov. Aj napriek tomu, že Pavol sa neumiestnil tak dobre, ako Zuzka UŽÍKOVÁ pred dvoma rokmi, rozhodne nesklamal. Určite to bola pre neho významná medzinárodná skúsenosť, ktorú uplatní vo svojej profesionálnej praxi. Príčinu jeho slabšieho umiestnenia v porovnaní s umiestnením Zuzky, treba hľadať aj v tom, že sa rozhodol hodnotiť nielen exteriér vybratého mäsového, ale aj mliekového plemena. Zuzka sa zamerala len na mäsové plemeno. Tento svoj postup vysvetľoval tým, že keď je už tam, tak prečo neskúsiť obidve hodnotenia. V jednom však svoju predchodkyňu napodobnil. Podobne ako Zuzka aj on, hrdý slovák, neporušil tradíciu a nenechal si ujsť príležitosť, aby sa pod hrdou Eiffelovkou nepochválil svojim krojom z Ludrovej, ktorého súčasťou bol bohato vyzdobený klobúčik. Zuzka zasa pod Eiffelovkou pútala pozornosť turistov z celého sveta pred dvoma rokmi važeckým krojom.

Sprievodnou akciou tejto súťaže bolo aj predstavenie jednotlivých krajín, prostredníctvom produktov, typických pre svoje regióny. My sme predstavili liptovské syry, ktoré nám sponzorsky poskytla MILEX NMNV, a. s. / predchádzajúci názov Liptovská mliekareň, a.s. /ktorej aj touto cestou ďakujeme. Syry obstáli v širokej konkurencii na výbornú.

To, že poľnohospodárstvo má významné postavenie vo francúzskom hospodárstve, dokázal aj francúzsky minister poľnohospodárstva, bývalý učiteľ poľnohospodárskej školy, ktorý, tak ako pred dvoma rokmi, prišiel pozdraviť súťažiacich a zotrval v ich prítomnosti celý večer.

Na záver chceme poďakovať sponzorom, lebo bez ich  pomoci by sme takúto akciu nemohli zrealizovať. Okrem už spomínaného MILEXU NMNV, a.s., sú to Poľnohospodárske družstvo Ludrová a Liptovská poľnohospodárska  a potravinárska komora.

 

Poznámka : Príspevok postupne doplníme o fotogalériu a  autentické postrehy a zážitky so súťaže od Pavla KOVÁCSA. O jeho účasti a účasti reprezentanta z ČR sme našli informáciu aj v zahraničnom internetovom spravodajskom webe :reseau-reptcheque-slovaquie.blogspot.fr/

 

 

autor: T.H, Z.L

Fotogaléria

Súťaž sa tešila veľkému záujmu.
Medzi pozornými divákmi bola a
Momentka z hodnotenia mäsového plemena CHAROLLAIS.
Podobne ako pred dvoma rokmi výborne fungovala
spolupráca s reprezentantom z
Ochutnávka potravinárskych špecialít je pripravená
Chutili výborne. Ešte raz vďaka sponzorom.
Medzi sprievodné akcie patrili aj súbežné výstavy
SIMA SIMAGENA 2015 / SIMA - vý

Prílohy

.pdfVÝSLEDKOVÁ LISTINA
.pdfSIMA SIMAGENA 2015