EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

27.II.2015 PREZENTÁCIA PONUKY ŠTÚDIA NA SPU NITRA PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

Problém s udržaním existencie vysokých škôl kvôli nedostatku študentov neobišiel ani Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Preto jej pracovníci osobne propagujú štúdium na stredných školách, ktoré majú študijné odbory poľnohospodárskeho zamerania. Aj žiaci našej školy sa mohli, takýmto spôsobom, 27.II.2015 zoznámiť s ponukou študijných programov na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. Už len úspešne zmaturovať a SPU vás veľmi rada uvíta medzi svojimi študentami.

Poznámka : Jedným z dôvodou, že aj VŠ sa začínajú „bojovať“ o absolventov stredných škôl je aj ich počet. Napríklad v akademickom roku 2014/2015 pôsobí 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy, 12 súkromných vysokých škôl a datašované pracoviská majú 4 zahraničné vysoké školy. Ich zoznam nájdete tu :https://studentskefinancie.sk/univerzita/zoznam

Pre porovnanie akademickom roku 1988/89 ich celový počet bol 14 a už v roku 2009 ich bolo 34 !

Informácie o SPU Nitra nájdete tu : www.uniag.sk/sk/

autor: T.H

Fotogaléria