EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

26.II.2015 OCENENIE SÚŤAŽIACICH V ŠKOLSKOM KOLE SOČ PÁNOM RIADITEĽOM ŠKOLY

Nebýva zvykom aby sa v krátkom časovom odstupe / v dobrom /  ocitli v riaditeľni tie isté žiačky. Konkrétne ide o Líviu JANKANINOVÚ III.A a Ľubicu PUŠKÁŠOVÚ III.A, ktoré boli 30.I.2015 ocenené pánom riaditeľom školy Ing. Drahomírom KRČMÁREKOM za vynikajúce výchovnovzdelávacie výsledky,na polročnej klasifikácii : www.polytechnika.sk/index.php

26.II.2015 si prebrali z rúk pána riaditeľa diplomy a vecnú odmenu za účasť v XXVII. ROČNÍKU ŠK SOČ : www.polytechnika.sk/index.php

Okrem nich sa odovzdávania ocenenia za SOČ zúčastnila ich spolužiačka Dominika BREZNIČANOVÁ III.A. Všetky tri sú žiačkami v študijnom odbore agropodnikanie so zamraním na chov koní a jazdectvo. Zo štvorice súťažiacich zo ŠK SOČ chýbal Jerguš PAUČIAK III.ME, študijný odbor mechanik - elektrotechnik, ktorý si ocenenie prevezme  v náhradnom termíne.

SÚVISIACE ČLANKY

24.II.2015 XXVII. ROČNÍK ŠK SOČ : www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky venované problematike SOČ na našej škole

autor: T.H

Fotogaléria

Ocenenia pre účastníkov ŠK SOČ sú
pripravené.
Odmenené účastníčky ŠK SOČ.
Zľava : Dominika BREZNIČANOVÁ
O uvoľnenú a príjemnú atmosféru sa postaral
pán riaditeľ školy Ing. Drahom