EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

I. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

6.II.2015  sa uskutočnila jazdecká súťaž pod názvom MLADÝ JAZDEC pre žiakov študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. Jej hlavným organizátorom bol Pavol KOVÁCS II.A. Táto jeho aktivita bola súčasťou výstupov zo školení, ktorých sa zúčastnil v rámci zapojenia do projektu KomPrax / Kompetencie pre prax , ktorý zastrešuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže /  Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov študijného odboru chov koní a jazdectvo. Štartové pole obohatila Barborka AMBRÓZYOVÁ II.P, študijný odbor potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve. Táto naša dvorná školská maliarka svojou účasťou na pretekoch potvrdila , že motív koňa v jej výtvarných prácach, ktoré skrášľujú interiér školy, nie je vôbec náhodný : www.polytechnika.sk/index.php

Študijný odbor agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo reprezentovali :
 
P.č.
Meno a priezvisko
Trieda
1/
Michaela BIELIKOVÁ
I.A
2/
Nikola ŠVECOVÁ
I.A
3/
Júlia DZEDZINOVÁ
II.A
4/
Tomáš MAZÚR
II.A
5/
Frederika ŠIMOVÁ
II.A
6/
Dominika BREZNIČANOVÁ
III.A
7/
Ľubica PUŠKÁŠOVÁ
III.A
8/
Šárka DEVEČKOVÁ
IV.A
9/
Jana DUTKOVÁ
IV.A
 
K úspešnému zvládnutiu podujatia prispel aj organizačný tím, kde si  zverené povinnosti výborne  plnili Ladislav PAPÍK I.A, Katka PETERCOVÁ  II.A a Patrik LIKAVČAN IV.A a učitelia praxe Ing. Andrea ILAVSKÁ a Ing. Juraj HOLIENKA. Samotná súťaž pozostávala z troch disciplín a vavríny  víťazstva si odniesli títo žiaci :

1/
Sedlanie a uzdenie
Michaela BIELIKOVÁ
I.A
2/
Jazda zručnosti
Michaela BIELIKOVÁ
I.A
3/
Skoková súťaž – Mini parkúr
Tomáš MAZÚR
II.A

Je potešujúce, že najúspešnejšou účastníčkou podujatia je žiačka prvého ročníka, čo potvrdzuje, že kvalitatívne sa  záujem o štúdium  v študijnom odbore chov koní a jazdectvo zlepšuje . Víťazom  však nie sú len uvedení dvaja žiaci, ale všetci, ktorí súťažili a aj organizačne súťaž zabezpečovali. Predsa sa však vedenie školy chce zvlášť poďakovať za úspešnú premiéru jazdeckej súťaže na našej škole Pavlovi KOVÁCSOVI II.A a verí, že MLADÝ JAZDEC bude mať, aj jeho pričinením, pokračovanie v budúcich  školských rokoch. Eventuálne budúce ročníky by už mohli využívať náš jazdecký areál, s ktorého výstavbou  sa začalo už v tomto školskom roku.
 
SÚVISIACE ČLÁNKY :
 
Školský rok 2014/2015
 
NÁVRAT VYUČOVANIA PRAXE DO MUSTANG ARÉNY V LIPTOVSKEJ SIELNICI :
www.polytechnika.sk/index.php
 
+ ďalšie príspevky zamerané na študijný odbor chov koní a jazdectvo.

autor: T.H, P.K, K.P

Fotogaléria

ZOZNAMOVANIE SA S NÁSTRAHAMI TRATE
KRáSA NIELEN V KOŇOCH UKRYTÁ
Jana DUTKOVÁ IV.A
STAVIA SA PARKÚR
ZOZNAMOVANIE S NÁROČNOSŤOU PARKÚRU