EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

5.II.2015 ZÁSLUHOU DOMINIKY BREZNIČANOVEJ III.A SA STALA NAŠA ŠKOLA DRUHOU NAJÚSPEŠNEJŠOU ŠKOLOU Z OKRESU L.M NA KRAJSKOM KOLE OĽP

5.II.2015 privítalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline účastníkov XVII. ROČNÍKA KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV. Našu školu reprezentovala víťazka ŠK OĽP Dominika BREZNIČANOVÁ III.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a neviedla si zle.

Súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov a Dominika sa v silnej konkurencii umiestnila na peknom 15 mieste.

O tom, že konkurencia bola veľmi silná svedčia aj tieto fakty. Zo škôl tradične dominovali gymnázia. Bolo ich 21.Z okresu Liptovský Mikuláš sa krajského kola, okrem našej školy, zúčastnili tieto školy : OA Liptovský Mikuláš, SOŠ lesnícka Liptovský Hrádok, HA Liptovský Mikuláš, Evanielické gymnázium Liptovský Mikuláš, SOŠ drevárska Liptovský Hrádok a SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš. Po absolvovaní vedomostného testu sa do druhého kola súťaže, kde postupujúci obhajovali svoje postoje na danú tému, dostalo 20 žiakov. Aj v druhom kole jasne dominovali žiaci z gymnázií, lebo ich bolo až 13. Zo škôl z okresu Liptovský Mikuláš postúpili s Dominikou aj žiaci z OA a HA. Z nich sa lepšie, ako Dominika, umiestnila len žiačka z OA. Ak by sme hodnotili umiestnenie škôl z nášho okresu, zásluhou Dominiky , boli sme DRUHOU NAJÚSPEŠNEJŠOU ŠKOLOU ! Dominike aj za tento výsledok ďakujeme.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

11.XII.2014  XVI ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky obsahovo zamerané na ŠK a KK OĽP v predchádzajúcich školských rokoch

 

autor: T.H, AG

Fotogaléria

Slávnostný začiatok súťaže.
Dominika BREZNIČANOVÁ III.A
Študijný odbor agropodnikanie
Dominika pred hodnotiacou komisiou druhého kola
súťaže. Obhajoba eseje s probl
Videla, počula, skúsila a uspela. IDE SA DOMOV !

Prílohy

.pdfVÝSLEDKOVÁ LISTINA KK OĽP