EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

19. XII. 2014 VIANOČNÁ BESIEDKA 2014

VIANOČNÚ BESIEDKU 2014 sme sa rozhodli textovo zmapovať vo fotogalérii. Z tohto dôvodu je príspevok o tejto akcii chudobnejší v porovnaní s predchádzajúcimi besiedkami a je zameraný, len na informácie, ktoré sa do textu v rámci fotogalérie nedostali.

1/ Zoznam žiakov odmenených za účasť na ŠK OĽP najdete v príspevku :

www.polytechnika.sk/index.php

2/ Zoznam žiakov odmenených za aktivity pri propagácii školy na DOD a BSŠ v Liptovskom Mikuláši a v dolnom Kubíne nájdete v príspevku :

www.polytechnika.sk/index.php

3/ Fotogalériu jednej z víťazných tried s najkrajšou vianočnou výzdobou  nájdete tu :

www.polytechnika.sk/index.php

4/  Vystúpenie Milana KOMENDÁKA I.S s hrou na harmonike nájdete tu :

ulozto.cz/xPvQZEPK/mvi-0016-mov

5/ Adresu na tanečné vystúpenie žiakov a žiačok z viacerých tried, ktoré bolo zlatým klincom programu, uverejníme dodatočne, lebo sa nám ešte nepodarilo získať náhrávku z tejto časti programu.Po dodaní výsledkových listín od organizátorov predvianočných súťaží, doplníme vo fotogalérii mená a priezviská odmenených žiakov v jednotlivých súťažiach. 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2013/2014

20. XII. 2013 VIANOČNÁ BESIEDKA 2013 :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky obsahovo zamerané na predchádzajúce VIANOČNÉ BESIEDKY 

autor: T.H

Fotogaléria

Tradičné miesto Vianočnej besiedky , školská
jedáleň sa postupne zapĺňa.
Posledné dolaďovanie scenára.
A za chvíľu to začne !
Zmena nastala v moderátorskej dvojici, kde
Šárku DEVEČKOVÚ IV.A, študijný
Moderátori svoju úlohu zvládli perfektne aj
napriek tomu, že aktívne vystu
Úvod programu patril zaspievaniu pesničiek s
vianočnou tématikou v anglicko
Spevokol III.A doplnili aj niektorí žiaci z
III.ME, študijný odbor mechani
Ani trieda II.A, študijný odbor agropodnikanie
chov koní a jazdectvo svojim s
Dobrého nie je nikdy dosť. Poslednou triedou,
ktorá zaspievala vianočnú pesn
Po dlhšom čase sme zaznamenali aj vystúpenie žiaka
s hrou na hudobnom nástroji. K
Jeho výkon ocenil aj MOV pán Stanislav ŽALÚDEK,
ktorý sa hre na harmonike venu
Krátky exkurz do histórie a do symboliky VIANOC
poskytli žiaci I.A, II.A, II.A
Pred odmenením žiakov za posledné mimoškolské a
školské aktivity, vystúpil s
Ako prví boli ocenení žiaci za dosiahnuté
výsledky v súťaži strojopisu,
Súťaž v informatike vyhodnotil jeden z
jej organizátorov Ing. Zdenko
Súťaž v behu po schodoch na siedme poschodie
vyhodnotil v obidvoch kategóri
Mgr. Jotef ČONTOFALSKÝ odovzdal ceny aj za
prvé a druhé miesto účastníkom
Mgr. Adriana GUOTHOVÁ ocenila
účastníkov ŠK Olympiády ľudský
Súťaž zameranú na poznanie pravidiel cestnej
dopravy vyhodnotil Ing. Ján LE
Ing. KArol VYSKOČIL vyhodnotil turnaj v stolnom
tenise.
Bokom neostalo ani ŠK Olympiády v anglickom
jazyku. Vyhodnotenie a odovzda
Poslednej skupine odmenených žiakov boli žiaci,
ktorí sa aktívne zúčastnili pr
Pánovi riaditeľovi patrilo aj posledné slovo.
Poďakoval všetkým, ktorí pripr
Ešte spoločné foto niektorých účinkujúcich z tried
I.A a II.A, študijný odbor agr
A ČO DODAŤ NA ZÁVER..
Snáď len to, aby veselosť a op