EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU 2014

Aj tohtoročný XI. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU bol poznačený problémami, ktoré sa týkali stanovenia poradia tried, ktoré sa zapojili do súťaže. Dodatočne sa do hodnotiacich kritérii dostala aj možnosť zvýšiť počet bodov za odovzdaný papier do zberu. Túto možnosť síce naplno využili len dve triedy IV.A a IV.ME, ale práve ich aktivita pri donesení papiera do zberu poriadne premiešala poradie, lebo obidve triedy poskočili na prvé dve miesta teraz už kombinovanej súťaže. Vo fotogalérii prinášame zábery z učebne č.6, ktorá je kmeňovou učebňou triedy IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo.

 SÚVISIACE  ČLÁNKY

Školský rok 2013/2014

11. XII. 2013 PREDSTAVUJEME TRIEDU S NAKRAJŠOU VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané na túto súťaž z predchádzajúcich školských rokov

autor: T.H

Fotogaléria

Túžba po zasnežených VIANOCIACH 2014 sa premietla
aj do dominantnej časti výzdob
Po vstupe do triedy začíname jej prehliadku
zabočením doľava a postupne sa
KONIEC PREHLIADKY
Trieda IV.A ďakuje za vášu ochotu pozrieť si jej
triedu s vianočnou výzdobou a