EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

19. VI. 2014 PROJEKT : ZANECHAJ STOPU - ZDRAVÝ TANIER

Príjemným spestrením končiaceho školského roku 2013/2014 bola realizácia projektu ZANECHAJ STOPU - ZDRAVÝ TANIER. Tento projekt realizovali žiaci I.P zo študijného odboru potravinárstvo so zameraním na podnikanie v potravinárstve pod vedením pani učiteľky Ing. Ivky KRČMÁREKOVEJ. V rámci realizácie projektu spoločne pripravili ochutnávku zdravých jedál na základe receptov, ktoré spracovali do malej brožúrky. Túto písomnú podobu receptov dostali záujemcovia z radov žiakov aj zamestnancov školy. Súčasťou realizácie projektu bola aj prednáška o výžive, ktorú pripravila pani učieľka Ing. Ivka KRČMÁREKOVÁ, anketa zameraná na hodnotenie praktickej realizácie projektu, tombola.

Informáciu o tomto podujatí doplníme po získaní osobných dojmov účastníkov z radov žiakov a zamestnancov školy.

Ako prvej sme ponúkli priestor na vyhodnotenie akcie jej hlavnej organizátorke pani učiteľke Ing. Ivke KRČMÁREKOVEJ.

 

Projekt Zanechaj stopu - Zdravý tanier bol podporovaný v rámci Národného projektu Koprax - Kompetencie pre prax (Komprax, Iuventa, Európska únia, Operačný program vzdelávanie ,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ")


Tento projekt som vytvorila predovšetkým pre žiakov SOŠ polytechnickej, (možnosť aplikovania pre všetkých mladých ľudí) z toho dôvodu, že sa nachádzajú v najproblematickejšom období veku, sú ľahko ovplyvniteľní v názoroch od kamarátov, médií i od rodinných príslušníkov predovšetkým o spôsobe stravovania. Čo má za následok vznik a rozširovanie civilizačných ochorení ako je obezita, diabetes mellitus, hypertenzia a mnohé ďalšie ochorenia. Týmto projektom som chcela prehĺbiť myšlienku zdravého stravovania, poznať hodnotu zdravia človeka a za pomoci spolurealizátorov potravinárov sme chceli ukázať ostatným žiakom, ale aj pedagogickým pracovníkom, ako sa dajú jednoducho pripraviť veľmi chutné a zdravé jedlá. A počas ochutnávky si mohli vymienať svoje hodnotenia pripravených jedál a názory na problematiku zdravej výživy. Akciu by som hodnotila, za celkom úspešne zvládnutú - ochutnávky jedál väčšine ľudí chutila.  :-)) Ale časť - prednáška o výžive by som zariadila do nejakej triedy, a pripravila by som ju powerpointe, ktorú by dopĺňali spolurealizátori. Bohužiaľ termín jún nebol veľmi šťastne daný.

Ale aj tak ďakujem všetkým za účasť. A za podporu potravinárov, bol to náš prvý projekt, takže sa máme stále v čom zlepšovať.

Za hodnotenie ďakujeme a súčasne vedenie školy vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí akciu pripravili na veľmi dobrej úrovni.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2013/2014

I.P NA CESTÁCH  18. III. 2014 PD VAŽEC, 27. III. 2014 PIVOVAR BRONTVAI LIPT. KVAČANY + ďalšie exkurzie I.P v školskom roku 2013/2014 :

www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H, I.K

Fotogaléria

Zainteresované subjekty do NÁRODNÉHO PROJEKTU
KOMPRAX - Kompetencie pre pra
Trieda I.P nezabudla na propagáciu projektu aj
takýmto spôsobom.
Informovanosť o akcii pehĺbili aj vkusnými
pozvánkami pre triednych učite
V mieste konania realizácie projektu sa mohli
účastníci akcie veľa dozvedieť
Súčasťou akcie bola aj krátka prednáška o zdravej
výžive, ktorú pripravila pani
Pani učiteľka Ivka KRČMÁREKOVÁ priamo pri
demonštrácii pozitív pripraven
Pozorní poslucháči z radov žiakov a zamestnancov
školy.
Ochutnávka je pripravená.
A ochutnávka sa môže začať !
Chutilo nielen žiakom školy, ale aj pedagogickým
zamestnancom.
Podobne aj nepedagogickým zamestnancom.
VŠETKY RECEPTY JEDÁL, KTORÉ BO
Do dodatkových aktivit bola zaradený aj dotazník,
kde sa respondenti vyjadrili k
URČITE SAMÉ POZITÍVA !
Akciu so neskrývaným záujmom sledovali aj
koordinátorky z ústredia ZELEN

Prílohy

.pdfBrožúrka s receptami spracovaná do PDF formátu.
Brožúrku s receptami je z diel
.pdfCharakteristika MALÝCH PROJEKTOV , realizovaných
v rámci NÁRODNÉHO PROJEKTU KOM