EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

25. V. 2014 OVČIARSKA NEDEĽA

Ovčiarska nedeľa každoročne priláka do Pribyliny množstvo návštevníkov. Nebolo tomu inak ani teraz. Táto divácky veľmi atraktívna akcia, ktorú opäť pripravilo Liptovské múzeum v Ružomberku mala aj tento rok celú plejádu zaujímavých sprievodných akcii, ktoré umožnili, že na svoje si prišli veľkí i malí návštevníci podujatia . Medzi ne súťaže v pití žinčice, beh s 25 litrovou kanvou ovčieho mlieka s geletkou naplnenou vodou, ukážky výroby ovčieho hrudkového syra, strojového strihania oviec, súťaž v kvalite výrobkov z ovčieho mlieka, súťaž obcí vo varení a jedení bryndzových halušiek. Nechýbali ľudoví výrobcovia a remeselníci. Svoje výrobky z ovčieho mlieka ponúkali na predaj poľnohospodárske družstva a ďalší výrobcovia. Deti sa mohli potešiť pohľadom na zvieratá a využiť ponuku aktivít primeraných ich veku. / netradičný kolotoč, streľba z luku, kušou a iné. Nechýbal spev a tanec v podaní folklórneho súboru Liptov z Ružomberka a iných folkloristov, ktorí predviedli hlavne hru na fujare a píšťale.

Príležitosť dať o sebe vedieť na takomto atraktívnou podujatí sme sa rozhodli realizovať svojou expozíciou, ktorú nám umožnilo inštalovať vedenie Múzea liptovskej dediny za čo im aj touto cestou ďakujeme. Realizáciu našej účasti zabezpečovali pán riaditeľ Ing. Drahomír Krčmárek a učitelia odborných potravinárskych a poľnohospodárskych predmetov Ing. Ivka Krčmáreková a Ing. Tibor Hugáň. Ako túto úlohu zvládli môžete posúdiť vo fotogalérii, kde sme sa snažili zmapovať dianie na Bačovskej nedeli. Samozrejme, že všetko sa nám nepodarilo a tak budeme dopĺňať informácie o podujatí aj z iných zdrojov. Jednou z nich je aj informácia na stránke Liptovského múzea v Ružomberku, kde sú uvedené aj výsledky súťaží hodnotenia výrobkov z ovčieho mlieka a varení bryndzových halušiek. Na hodnotení výrobkov z ovčieho mlieka / syr, bryndza, žinčica / sa ako člen odbornej komisie zúčastnila pani učiteľka Ing. Ivka Krčmáreková. Podujatie sme súčasne využili na posúdenie stavu porastov, ktoré sme zasiali počas akcie Liptovská záhradka a osadenie informačných tabuliek o zasiatych plodinách.


INFORMÁCIE O BAČOVSKEJ NEDELI Z INÝCH ZDROJOV :

www.liptovskemuzeum.sk/tlacova-sprava-ovciarska-nedela/

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2013/2014

13. IV. 2014 LIPTOVSKÁ ZÁHRADKA AJ ZA NAŠEJ AKTÍVNEJ ÚČASTI :

www.polytechnika.sk/index.php + ďalšie príspevky našej účasti na akciách v Múzeu liptovskej dediny.

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Príprava našej expozície v plnom prúde..
Okrem propagácie chovu oviec a ovčieho mlieka a
mäsa pomocou nástenkovej podob
Finálna podoba našej expozície.
Príprava na slávnostné zahájenie
BAČOVSKEJ NEDELE. Asistentom f
Hudobné oznámenie začiatku podujatia malo aj
za úlohu zvolať návštevníkov B
Masa návštevníkov sa dala do pohybu na miesto
začiatku slávnostného zahájeni
Úvodný program ešte pred začiatkom
sprievodu zabezpečili členovia
Za ich asistencie sa sprievod pohol k pôdiu,
ktoré bolo umiestnené pred kaš
Na pôdiu privítal účastníkov Bačovskej nedele
riaditeľ Liptovského múzea v R
Pán riaditeľ súčasne predstavil aj spoluorganizá-
torov Bačovskej nedele a hostí
Po krátkych príhovoroch spoluorganizátorov a hostí
pokračoval folklórny program.
Prvý návštevník našej expozície mal záujem hlavne
o atlasy HZ.
Zapózoval aj s pani učiteľkou Ivkou Krčmárekovou,
ktorú považoval za žiačku naše
Po ňom sa s našou expozíciou začali zoznamovať aj
ďalší návštevníci Bačovskej ne
Možno budúca žiačka našej školy.
Alebo snáď táto ?
Alebo táto ?
Spoznávate ju ?
Drevené ovce, ktoré skrášlovali našu expozíciu sme
zapojili do spestrenia pobytu
Dostať malých špuntov z hojdačkovej ovce bol
niekedy problém aj pre ich dop
Súčasťou programu Bačovskej nedele boli aj
súťaže pre návštevníkov poduja
Súťaž v rýchlosti vypitia litra žinčice.
Je zaujímavé, že na treťom mie
Prestávky medzi súťažami vypĺňali
svojimi vystúpeniami, okrem sú
Súťaž v behu s 25 litrovou plnou kanvou a geletou.
Medzi súťažiacimi boli aj naši bývalí žiaci z
Liptovského Ondreja.
Víťazom tejto náročnej disciplína sa stal Patrik
Rády, ktorý skončil štúdium na
Ukážka výroby ovčieho hrudkového syra sa stretla
so slušným záujmom zo strany n
Podobný záujem prejavili návštevníci aj o ukážku
strojového strihania oviec.
V súťaži o najlepší syr, žinčicu, bryndzu sme mali
svoje želiezko v ohni. Išlo o
Vyhlásenie výsledkov o najlepší syr, bryndzu a
žinčicu.
Výrobcovia výrobkov z ovčieho mlieka priamo
ponúkali svoje výrobky vo stá
V stánku PD Važec sme našli aj našu žiačku Zuzku
Užíkovú, IV.ŽP, študijný odbor
Bačovská nedela ponúkla možnosť prezentácie a
predaja svojich výrobkov ľudov
V ponuke boli aj výrobky zo včelieho medu.
Medzi atrakcie patrili aj títo krásavci. Plemeno
Slovenský čuvač patrí neodmys
Ďalšie, hlavne detské atrakcie.
Spokojnosť návštevníkov Bačovskej nedele bola
evidentná a určite mnohí z nic
Bačovskú nedelu sme využili na doplnenie
informačných tabuliek o plodin
Ľan siaty.
Pšenica letná
/ Granny /
Pšenica letná.
/ Corso /
Jačmeň siaty.
/ Xanandt /
Jačmeň siaty.
/ Kangoo /
Jačmeň siaty.
/ Laudis /
Ovos siaty.
/ Korok /
Ovos siaty.
/ Moreny /