EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

6. V. 2014 XIX. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA

Aj na XIX. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA sa v obci Podtureň zhodli  jeho účastníci z odbornej verejnosti, že početnosť stád sa neustále zmenšuje. Je to na škodu veci, lebo toto plemeno sa chová v tradičnom teritóriu na severe Slovenska už dlhé dve storočia a je priam predurčené do náročného horského prostredia. Predseda Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Ján Paciga uviedol, že v súčasnosti máme aktuálne zapísaných 2700 čistokrvných kráv tohto plemena. Znižovanie počtu čistokrvných kráv je zlé aj z genetického hľadiska, lebo sa zužuje priestor na produkciu vhodných plemenných býkov čo sa potvrdilo aj tento rok. / tento ročník boli len štyri kusy plemenných býkov  /

 

Ani tento ročník sa nezaobišiel bez účasti našich žiakov. Naša účasť  mala však inú podobu, ako minulé ročníky, lebo  ju tvorili len žiaci I.A, II.A, III.A zo študijného odboru chov koní a jazdectvo. Dôvod účasti žiakov z odboru, ktorý preferuje chov iného druhu domácich hospodárskych zvierat, ako je hovädzí dobytok, je  prozaický. V súčasnosti na škole absentuje študijný odbor, kde by bol rozsah učiva z problematikou chovu hovädzieho dobytka väčší, ako je v študijnom odbore chov koní a jazdectvo. No svoju účasť určite neoľutovali, lebo bolo sa na čo, v peknom počasí, pozerať. Podujatie spestrili aj farmárske trhy a svojimi stánkami aj firmy, ktoré ponúkajú svoje výrobky a služby nielen pre chovateľov hovädzieho dobytka, ale aj pre ďalšie druhy domácich hospodárskych zvierat.

No neboli sme len v pozícii návštevníkov chovateľského dňa, ale mali sme tak, ako minulý ročník aj pracovné povinnosti. Konkrétne išlo o  „ konfrontáciu „ hodnotenia mladých kráv  dvoma hodnotiacimi komisiami. Prvú tvorili odborníci  na  hodnotenie plemenného štandardu úžitkových a exteriérových znakov a vlastnosti z plemenárskych organizácii a druhú komisiu tvorili žiaci z našej školy Zuzka Užíková IV.ŽP zo študijného odboru technológia ochrany a tvorby ŽP, ktorá bola, tak ako minulý ročník, aj predsedkyňou žiackej komisie, Pavol Kovács  I.A zo študijného odboru chov koní a jazdectvo a víťazka súťaže NAJ agro dievča 2014 Karin Kôpková zo SOŠ Topoľčany. Znova sme mohli skonštatovať, že sa vo svojom výbere nezhodli s odbornou komisiou len u jedného zvieraťa čo dokumentuje, že naša škola dokáže pripraviť žiakov s primeraným odborným rozhľadom aj na takéto verejné prezentovanie svojich odborných vedomosti a zručnosti. Pestrú paletu návštevníkov podujatia obohatili aj žiaci a pedagógovia zo SOŠ Ivánka pri Dunaji / Bernolákovo /, kde študuje aj víťaz NAJ agro chlapec 2014 Rastislav Korytár.

Poznámka : Už tradične venovali pozornosť chovateľskému dňu aj média na regionálnej a celoštátnej úrovni. Odkazy na niektoré z nich sme zaradili na záver príspevku.

1/ TV Liptovský Hrádok :

www.tv.lhsity.sk/clanok/836-xix-chovatelsky-den-pinzgauskeho-dobytka

2/ MY Liptovské noviny :

liptov.sme.sk/c/7200100/na-chovatelsky-den-pozvali-aj-skoly.html

3/ RTVS Farmárska revue, kde  časť venovaná Chovateľskému dňu je od 4 minúty vysielania :

www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/156

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

7. V. 2013 XVIII. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA + ďaľšie ročníky od XIII. ročníka :

www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H, J.H

Fotogaléria

Posledné zvieratá sú už na mieste.
Na tribúne sme našli aj zástupcov primátora
Liptovského Mikuláša, starosto
V rámci slávnostného zahájenia bola predstavená aj
žiacka hodnotiaca komisia, kto
Po slávnostnom zahájení sa začala prehliadka
vystavených zvierat hodnotiaci
V kategórii plemenných býčkov boli vystavené štyri
zvieratá. Tri z nich boli z PD
Vizitka vystavených býčkov z PD Čimhová.
Štvrtý plemenný býček.
Členovia žiackej hodnotiacej komisie
Pavol Kovács I.A a Zuzka Užíko
Miesto ich pracovného nasadenia bola kategória
dojníc.
Túto kategóriu si so záujmom prezreli aj žiaci
III.A, študijný odbor chov kon
Teľatá v skupinovom koterci boli lákadlom hlavne
pre malých návštevníkov chovat
Poslednú kategóriu tvorili dojnice bez trhovej
produkcie mlieka so svojim pot
Chovateľský deň využili PD aj rôzne firmy
na propagáciu a predaj svojic
Chovateľský deň sa stal lákadlom aj pre deti z MŠ
a žiakov nižších ročníkov ZŠ z
Zaslúžená odmena za dobre vykonanú prácu.
Pri slávnostnom odovzdávaní ocenenia pre
najlepších chovateľov v jednot
Momentky zo slávnostného odovzdávania ocenení.
Bolo to pekné a už sa teším / tešíme / na
JUBILEJNÝ XX. ROČNÍK CHOVATEĽS