EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

VÝSLEDOK VEREJNEJ FINANČNEJ ZBIERKY NA NAŠEJ ŠKOLE PRE LIGU PROTI RAKOVINE

V príspevku o aktivitách 11. IV. 2014 www.polytechnika.sk/index.php sme informovali aj o XVIII. ROČNÍKU DŇA NARCISOV. Jeho súčasťou je aj verejná finančná zbierka z ktorej Liga proti rakovine financuje projekty zamerané nielen na prevenciu, ale aj skvalitnenie prístrojového vybavenia na onkologických oddeleniach a priamu pomoc pacientom, ktorí sú postihnutý touto zákernou chorobou. Tento rok zbierku organizačne zabezpečovali žiačky z tried I.A - študijný odbor chov koní a jazdectvo a I.P - študijný odbor potravinárstvo so zameraním na podnikanie v potravinárstve, ktorým sa podarilo vyzbierať 61,46 €. Organizátorky zbierky ešte raz ďakujú všetkým prispievateľom do zbierky.

Poznámka : Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu fotografií, lebo boli robené pomocou mobilného fotoaaparátu.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

12. IV. 2013 XVII. ROČNÍK DŇA NARCISOV + DNI NARCISOV OD XIII. ROČNÍKA /2009 / :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

HLAVNÉ ORGANIZÁTORKY DŇA NARCISOV
Zľava - doprava : Dominika GRE
JEDNOU Z PRVÝCH TRIED, KTORÚ NAVŠTÍVILI S
PRENOSNOU POKLADNIČKOU BOLA TR
Trieda II.A, Lívia JANKANINOVÁ a Miroslava
LEHOTSKÁ zo študijného odboru
Marika DOMITEROVÁ III.A, štúdijný odbor
chov koní a jazdectvo
Do zbierky prispeli aj nepedagogickí pracovníci.
Zástupkyňa riaditeľa pre techn
Informácia o XVIII. ROČNÍKU DŇA NARCISOV na
nástenke ŽŠR.
Ani tento ročník sa nezabudlo na zvýšenie
informovanosti o prevencii, ri